Bóg w zasięgu - czy jesteś podłączony?
środa, 11 marca 2015 00:00

Rekolekcje Wielkopostne 30 marca - 1 kwietnia 2015

Gimnazjum: 830
Szkoła średnia: 1000
Maksymalna moc sygnału: 1900

Bądź!

 

 
Budowa relacji ojca z dzieckiem
czwartek, 11 grudnia 2014 15:31

Kiedy właściwie zaczyna się bycie tatą? Jedni czują się ojcem już od chwili, kiedy partnerka powie, że spodziewają się maleństwa. Inni stają się tatą wraz z powiększaniem się brzucha mamy, pierwszym kopnięciem nóżek dziecka, gdy przetną pępowinę, gdy pierwszy raz wezmą malutkiego człowieka na ręce lub o wiele, wiele później... Nie ma w tym nic złego, każdy do tej niezwykłej roli dojrzewa w innym tempie. To, co jest ważne, to żeby przygotowania zacząć jak najwcześniej. Tak, tak...tata potrzebny jest dziecku od samego początku – chociaż to kobieta nosi malca w brzuchu, to Ty jesteś równie ważny jak mama! Miesiące ciąży są dla Waszej trójki szansą, żeby przygotować się do nowej roli i zdobyć odpowiednią wiedzę.

 

Proszę kliknąć tutaj, aby przeczytać całość.
 
Abp Fulton Sheen - kapłan naszych czasów
czwartek, 27 listopada 2014 00:00

Sługa Boży, Abp Fulton J. Sheen, był chyba jednym z najbardziej znanych współcześnie biskupów amerykańskich. Urodzony w 1895 roku, zmarły w 1979, przez lata swej posługi ewangelizował zarówno wiernych Kościoła Katolickiego, jak i wszystkie błądzące dusze. Był gospodarzem programu „Życie warte życia”, który gromadził miliony amerykanów przed telewizorami. Przemawiał w sposób wyjątkowy, wychodził od konkretnych ludzkich pytań i rozterek i pokazywał rolę wiary w odpowiadaniu na nie. Co więcej, działał ze świadomością nauczania nie tylko wiernych – unikał teologicznego żargonu oraz odwoływał się do zdroworozsądkowej argumentacji.

 

Proszę kliknąć tutaj, aby przeczytać całość.
 
Uroczystość Wszystkich Świętych
niedziela, 26 października 2014 00:00

W sobotę przeżywać będziemy uroczystość Wszystkich Świętych.
W tym dniu pochylamy się nad grobami naszych bliskich w modlitewnym skupieniu. Msze święte w kościele parafialnym o godzinie: 700, 900 i 1030. O 1330 procesja na cmentarzu z wypominkami jednorazowymi i o godzinie 1400 Msza święta na cmentarzu. W tym dniu nie będzie Mszy o 1200 i 1800 oraz w kaplicach. W szpitalu Msza święta o godzinie 700.

Można składać na wypominki roczne, półroczne wypominane w każdą niedzielę przed sumą, na Msze święte oktawalne odprawiane przez całą oktawę na różańcu po Mszy świętej wieczornej, oraz jednorazowe odmawiane przed procesją na cmentarzu w dzień Wszystkich Świętych. Na wypominki można składać codziennie, a w piątek przed uroczystością Wszystkich Świętych, na cmentarzu od 900 do 1100 i od 1500 do 1700. W dniu Wszystkich Świętych na wypominki będziemy przyjmować na cmentarzu od godziny 900. Karteczki na których wpisujemy wypominki są u ministrantów i w zakrystii.

 
Ogłoszenie przetargu ofertowego
czwartek, 07 sierpnia 2014 17:15

Parafia Katolicka św. Jakuba w Krzepicach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Wieluńskiej 3, zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym o pow. użyt. 452 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1431 o pow. 0,4392 ha, opisanej w księdze wieczystej CZ2C/00006535/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

Cena wywoławcza 225.000,00 złotych

Nieruchomość zabudowana jest piętrowym budynkiem mieszkalno-usługowym. Na piętrze znajdują się dwa zamieszkałe lokale mieszkalne.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jako obszar zainwestowania miejskiego.

Nieruchomość położona jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a zlokalizowany na nieruchomości budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje pozwolenia na wszelkie roboty budowlane i inne działania prowadzone na przedmiotowej nieruchomości Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.

Na przedmiotowej działce zlokalizowana jest również kapliczka św. Jana Nepomucena, wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Ze względu na bardzo bliskie sąsiedztwo Kościoła św. Jakuba w Krzepicach, Sprzedający zastrzega sobie, że nieruchomość nie może być wykorzystywana do sprzedaży napojów alkoholowych oraz prowadzenia działalności rozrywkowej

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty do dnia 10 września 2014 roku.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki nr 1431 w Krzepicach” w Kancelarii Parafii św. Jakuba w Krzepicach przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1 w Krzepicach w godz. od 800 do 900 i od 1600 do 1700 do dnia 10 września 2014 roku.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

  2. datę sporządzenia oferty i podpis,

  3. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi Nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2014 roku o godz. 1700 w Kancelarii Parafii św. Jakuba w Krzepicach.

 

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta, jeżeli zaoferowana cena będzie wyższa od wywoławczej .

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w godzinach urzędowania Kancelarii Parafialnej lub telefonicznie (34) 317 50 54 , tel. kom. 604 786 593 .

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 23