Ogłoszenie przetargu ofertowego
czwartek, 07 sierpnia 2014 17:15

Parafia Katolicka św. Jakuba w Krzepicach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzepicach przy ulicy Wieluńskiej 3, zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym o pow. użyt. 452 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1431 o pow. 0,4392 ha, opisanej w księdze wieczystej CZ2C/00006535/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

Cena wywoławcza 225.000,00 złotych

Nieruchomość zabudowana jest piętrowym budynkiem mieszkalno-usługowym. Na piętrze znajdują się dwa zamieszkałe lokale mieszkalne.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jako obszar zainwestowania miejskiego.

Nieruchomość położona jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a zlokalizowany na nieruchomości budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje pozwolenia na wszelkie roboty budowlane i inne działania prowadzone na przedmiotowej nieruchomości Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.

Na przedmiotowej działce zlokalizowana jest również kapliczka św. Jana Nepomucena, wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Ze względu na bardzo bliskie sąsiedztwo Kościoła św. Jakuba w Krzepicach, Sprzedający zastrzega sobie, że nieruchomość nie może być wykorzystywana do sprzedaży napojów alkoholowych oraz prowadzenia działalności rozrywkowej

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty do dnia 10 września 2014 roku.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki nr 1431 w Krzepicach” w Kancelarii Parafii św. Jakuba w Krzepicach przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1 w Krzepicach w godz. od 800 do 900 i od 1600 do 1700 do dnia 10 września 2014 roku.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

  2. datę sporządzenia oferty i podpis,

  3. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą ponosi Nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2014 roku o godz. 1700 w Kancelarii Parafii św. Jakuba w Krzepicach.

 

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta, jeżeli zaoferowana cena będzie wyższa od wywoławczej .

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w godzinach urzędowania Kancelarii Parafialnej lub telefonicznie (34) 317 50 54 , tel. kom. 604 786 593 .

 
Dni Jakubowe 2014
sobota, 12 lipca 2014 21:20

W dniach 26-27 lipca po raz trzeci odbędą się Krzepickie Dni Jakubowe.

Impreza jest nowym spojrzeniem na doroczne święto miasta. Podczas Dni Jakubowych kultura współczesna połączy się z historią i tradycjami już nieco zapomnianymi, a akcenty religijne towarzyszące trwającemu w tym czasie parafialnemu odpustowi ku czci św. Jakuba Starszego będą przeplatały się ze świecką rozrywką.

Imprezie będzie towarzyszył również tradycyjny jarmark kupiecki. Wokół rynku ustawią swoje stoiska rzemieślnicy, rękodzielnicy, artyści, wytwórcy sztuki ludowej, lokalne stowarzyszenia, grupy nieformalne, firmy i instytucje. Organizacja Jarmarku jest nawiązaniem do historii Krzepic – w przeszłości miasteczko słynęło z dynamicznego rozwoju rzemiosła i handlu.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy plan wydarzeń.

 

25 lipca (piątek)
1800 Msza święta w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach
1900 Muzyczna inauguracja III Krzepickich Dni Jakubowych. Koncert muzyki klasycznej we wnętrzu kościoła pw. św. Jakuba Ap. w Krzepicach: sopran - Agnieszka Mazur, pianino - Olga Wowkotrub, skrzypce - Siergiej Wowkotrub.
1900 II Jakubowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar ks. Proboszcza Szymona Szymochy oraz Statuetkę Burmistrza i Rady Miejskiej - miejsce rozgrywek: "Orlik" przy Zespole Szkół w Krzepicach. Do udziału w turnieju zapraszamy reprezentacje Parafii, Samorządu, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych firm i instytucji oraz miłośników piłki nożnej.
Koordynator i sędzia turnieju - ks. Jarosław Sowa. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie GOK do 22 lipca.
 

26 lipca (sobota)
800 Rowerowe "Camino". Pielgrzymka rowerowa Sympatyków i Przyjaciół Dróg św. Jakuba.
Trasa: Dobrodzień (woj. Opolskie) - Krzepice kościół św. Jakuba Ap.
7:30 - Wyjazd cyklistów autokarem z parkingu przy kościele w Krzepicach. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki można uzyskać pod numerem tel. 513 130 220 lub 601 262 603. Zgłoszenia do 22 lipca w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury.
1600 Jarmarkowy Klub Podróżnika. "Opowieści z Gruzji" - spotkanie z Marcinem Mellerem. Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach. Spotkanie odbędzie się w ogrodzie plebańskim przy Domu Parafialnym w Krzepicach. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, zostanie przeniesione do sali w Domu Parafialnym.
1900 Uroczyste otwarcie III Krzepickich Dni Jakubowych.
1915 "Na świętego Jakuba zagra klarnet, flet i tuba!". Plenerowy koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zajączek Pierwszych.
1940 "Nasze Talenty". Recital wokalny Joanny Izydorczyk - laureatki tegorocznego, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki "Majowa Nutka" oraz występ pary tanecznej w składzie: Natalia Jadczak i Wojciech Czaja.
2000 "Na ludowo i z przytupem". Występ Kabaretu z Kopydłowa.
2130-2400 "Jakubowe Disco" na krzepickim rynku. Dyskotekę prowadzi: dj Emil.

Dodatkowo:
Stoiska z odpustowymi wypiekami i swojskim jadłem.


27 lipca (niedziela)
600 Zawody wędkarskie dla dorosłych o puchar Burmistrza Krzepic (zalew "Łezka" w Krzepicach). Metoda dowolna na jedną wędkę.
1200 Uroczysta Suma Odpustowa w kościele pw. św. Jakuba Ap. w Krzepicach (oprawa muzyczna - Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krzepic).
1500 - Barwny Korowód Jakubowy ulicami Krzepic (trasa parady: ul. Strażacka → ul. Sienkiewicza → Rynek) z udziałem zespołu "PIPES&DRUMS" oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Starokrzepic wraz z Mażoretkami.
1520 Występ Dziecięcego Zespołu Wokalnego "Wiolinki"
1530 Bajkowy przekładaniec - animacje sceniczne dla najmłodszych.
1630 "Skrzypek na dachu" oraz folkowe granie i śpiewanie w wykonaniu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dankowic II oraz Ośrodka Najświętszego Serca Jezusa w Rudzie Śląskiej-Halembie.
1730 Koncert orkiestry dudziarskiej "PIPES&DRUMS".
1830 Znane i lubiane przeboje polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej - koncert zespołu młodzieżowego "PERON 95".
1945 "Beczka śmiechu" w wykonaniu komediowego teatru ulicznego "Na walizkach".
2030 Muzyka folkowa, ludowa i góralska we współczesnych aranżacjach - Koncert zespołu "DE PRESS".

Dodatkowo:
Jarmark kupiecki
(artyści, rękodzielnicy, kolekcjonerzy, rzemieślnicy, lokalne stowarzyszenia, firmy i instytucje).
"Historia na karcie malowana". Archiwalne dokumenty i mapy Krzepic oraz sąsiednich miejscowości. Plenerowa wystawa wybranych źródeł historycznych - w szczególności map archiwalnych - dotyczących Krzepic i niektórych sąsiednich miejscowości, przygotowana przez Niezależny Interdyscyplinarny Zespół "Badania Historycznych Miast i Zamków" w składzie: Radosław Herman - archeolog i historyk architektury, Andrzej Kobus - historyk, Wojciech Dudak - archeolog.
III Zlot Jakubów i Krzysztofów. W tym roku zapraszamy również wszystkie Anny. Uwaga! W godzinach 1200-1430 na stoisku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach będzie można odebrać zlotowe plakietki. Wszystkie solenizantki i solenizantów zapraszamy do udziału w Barwnym Korowodzie Jakubowym.
Stoiska z odpustowymi wypiekami i swojskim jadłem.
Niedzielny kącik animacji dla najmłodszych.
Rycerskie potyczki i jarmarczne
harce w średniowiecznym stylu.
Konkurs na najładniejsze stoisko wystawiennicze.

 

 
Spotkanie młodych w Wołczynie
czwartek, 03 lipca 2014 00:00

Jak co roku, w Wołczynie, w dniach od 14 do 19 lipca odbędzie się Wakacyjne Spotkanie Młodych pod hasłem „Żyj Nadzieją”.

Spotkanie to nie będzie jedynie wesołą wycieczką i zwyczajną zabawą. To też, lecz przede wszystkim liczyć się będzie czas spotkania z Bogiem, który mówi Ci: KOCHAM CIĘ. Często nie umiemy się modlić, albo nie mamy na nią czasu. Wołczyński dzień zaczynać się będzie wspólną modlitwą poranną (a dla chętnych jutrznią), poprzedzoną szkołą modlitwy. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Jest również możliwość uczestniczenia w modlitwie wstawienniczej. Dni zakończone zostaną pięknymi wieczornymi nabożeństwami, zwłaszcza w środę, gdy wracamy w objęcia miłosiernego Ojca.

Tekst pochodzi ze strony internetowej akcji.

Przydatne linki:

Strona główna akcji
Podstawowe informacje

Szczegółowe dane związane z Wakacyjnym Spotkaniem Młodych otrzymać można u ks. Stanisława.

Serdecznie zapraszamy!

 
Pożegnianie ks. Grzegorza
czwartek, 26 czerwca 2014 00:00

Drodzy parafianie!

Decyzją Ks. Abp. Wacława Depo, nasz wikary – ks. Grzegorz Stanula – odchodzi do parafii w Kalei.
Podczas pracy w naszej parafii formował ministrantów i lektorów, będąc nie tylko ich opiekunem, ale także trenerem piłkarskim. Drużyna LSO Krzepice zdobyła liczne nagrody sportowe, czego dowodem jest podsumowanie, sporządzone przez ks. Grzegorza:
proszę kliknąć tutaj, aby przejść do artykułu.

Naszemu wikariuszowi życzymy przede wszystkim: wszelkich potrzebnych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha świętego, wsparcia św. Michała Archanioła, a także kolejnych sukcesów z innymi drużynami.

 
VI Tydzień Biblijny
poniedziałek, 05 maja 2014 00:00

Trwa Tydzień Biblijny. Jest to czas uświadamiania sobie, jak ważne jest Pismo Święte dla wzrostu naszej wiary oraz czas zgłębiania Słowa Bożego w kontekście bieżącego roku duszpasterskiego „wierzę w Syna Bożego”. Wykorzystajmy te dni do umocnienia naszej więzi z Bogiem, pamiętając o słowach św. Hieronima, który powiedział, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.

 

Proszę kliknąć tutaj, aby przeczytać całość.
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 26 z 30