Warto przeczytać by lepiej zrozumieć
sobota, 09 stycznia 2021 13:01

Adres e-mail Parafii: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Epifania - Objawienie Pańskie (Mt 2,1-12)

Dwa pierwsze rozdziały Mt to tzw. Ewangelia dzieciństwa. Składa się ona z pięciu perykop:
- genealogia Jezusa,
- zwiastowanie Jego narodzenia Józefowi,

- pokłon narodów,

- ucieczka do Egiptu i rzeź dzieci betlejemskich,

- powrót do Nazaretu.

W rozdziale 1. Jezus przedstawiony jest jako Syn Dawida i Syn Boży, Zbawiciel swego ludu, natomiast rozdział 2. zawiera symboliczną zapowiedź misji do pogan oraz zbawczego cierpienia, które przyniesie ostateczne wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci. W samym centrum tak ukształtowanego „prologu" do Pierwszej Ewangelii znajduje się opowiadanie o objawieniu [epifanii] Chrystusa narodom pogańskim. Jeżeli podzielimy tekst tej perykopy według głównych podmiotów działających, odkryjemy piękną koncentryczną strukturę: A-B-C-B'-A'. W jej centrum stoi proroctwo Micheasza o narodzinach Króla-Mesjasza w Betlejem.
Opowiadanie jest dynamiczne, pełne ruchu, jego punktem kulminacyjnym jest spotkanie z Dziecięciem: cel poszukiwań i źródło wielkiej radości, a zarazem punkt wyjścia dla nowej, innej drogi (por. w.12). W każdej z tych pięciu krótkich sekcji pojawia się wspólny motyw, główny temat perykopy: poszukiwanie nowonarodzonego Króla żydowskiego, Mesjasza, Władcy i Pasterza Izraela, boskiego Dziecięcia. Tym, co pomaga iść naprzód w tym poszukiwaniu, jest tajemnicza gwiazda (A, A'), król judzki Herod - paradoks! ‑ (B, B'), a nade wszystko słowo proroctwa (C), które jest źródłem nadziei nie tylko dla Izraela, ale i dla Narodów.
Przywódcy Izraela i depozytariusze obietnic mesjańskich - król Herod oraz arcykapłani i nauczyciele ludu - są nastawieni obojętnie lub wręcz wrogo do Nowonarodzonego, a mimo to nawet oni muszą służyć wypełnieniu wielkiego zamysłu Boga, który zechciał objawić swojego Syna poganom. Strukturę perykopy można zatem przedstawić następująco:

A. Magowie pytają: gdzie jest Król?


1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 2 i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». B. Herod pyta: gdzie?
3 Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 4 Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.


C. Arcykapłani i uczeni wskazują na odpowiedź zawartą w Pismach
5 Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: 6 A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». B'. Herod pyta: kiedy?

7 Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 8 A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon».

A'. Magowie odnajdują i adorują boskiego Króla
9 Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. 10 Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 11 Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 12 A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.


Egzegeza
1 Mędrcy ze Wschodu
Z pewnością nie byli to „magowie" w sensie wróżbiarzy, czarowników, choć grecki termin magoi zdaje się to sugerować. Żydzi znający Torę odnosili się do magii i wróżbiarstwa z najwyższą odrazą (Kpł 19,26-31; Pwt 18,10-14; 2Krl 21,6) i z pewnością nikt w Jerozolimie nie chciałby z kimś takim rozmawiać. Jeżeli mędrcy ci zostali przyjęci przez króla Heroda oraz arcykapłanów i rabinów, to dlatego, że uznano ich za poważnych mędrców, mających pewne godne uwagi intuicje.
Słowo magos oznaczało również uczonego, filozofa. Filon z Aleksandrii, współczesny Jezusowi żydowski filozof, nazwał tak pogańskiego proroka Balaama, który pochodził ze Wschodu, z kraju nad Eufratem i który przepowiedział, że wzejdzie Gwiazda nad Izraelem (Lb 24,17). Ewangelista prawdopodobnie nawiązuje do tego tekstu nazywając magami pogan ze Wschodu, którzy w tajemniczy sposób, dzięki naturalnemu objawieniu i pracy własnego umysłu odkryli, że w Izraelu ma się narodzić niezwykły Król.
Byli to więc uczeni i kapłani zarazem, pochodzący najprawdopodobniej z Persji. Znany jest epizod z 614 r. po Chr., kiedy to przez Ziemię świętą przetoczył się niszczycielski najazd Persów. Zburzono wiele świątyń i wymordowano dziesiątki tysięcy chrześcijan. Gdy najeźdźcy stanęli przed konstantyńską bazyliką Narodzenia w Betlejem, ze zdumieniem stwierdzili, że na mozaice nad wejściem mędrcy adorujący Dzieciątko są przedstawieni w perskich szatach. Dzięki temu bazylika z IV wieku zachowała się do dziś, choć mozaika na jej frontonie dawno już nie istnieje.

 

Czytaj dalej
 
Życzymy wszystkim tego co anioły wyśpiewały
piątek, 25 grudnia 2020 16:18

Adres e-mail Parafii:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
Warto przeczytać w dni świąteczne
czwartek, 24 grudnia 2020 07:36

Adres e-mail Parafii:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

List do Diogneta

Zamieszczamy pochodzący z II w. List do Diogneta, jedno z ważniejszych źródeł opisujących życie pierwszych chrześcijan. Okoliczności życia codziennego w imperium rzymskim były w zasadniczych rysach podobne do dnia dzisiejszego. Pismo to odnaleziono wśród pism greckiego filozofa, wybitnego apologety chrześcijańskiego Św. Justyna. Jednak nie był on najprawdopodobniej autorem listu Do Diogneta. Po latach badań nie można jednoznacznie wskazać autora, wiemy natomiast, że dzieło powstało pod koniec II wieku.

Diognet pragnie poznać chrześcijaństwo

I. 1. Widzę, dostojny Diognecie, że bardzo gorliwie starasz się poznać religię chrześcijan, jasno i precyzyjnie formułując dotyczące ich pytania:

Jakiemu Bogu zawierzyli? Jaki kult Mu oddają? Jak to się dzieje, że wszyscy oni pogardzają światowością, a śmierć ich nie przeraża? Dlaczego nie dbają o bogów czczonych przez Hellenów ani nie przestrzegają przesądów żydowskich? Skąd się bierze ich wielka miłość wzajemna? I dlaczego wreszcie ten lud nowy - ten nowy rodzaj życia - pojawił się dopiero teraz na świecie, a nie wcześniej?

2. Godna pochwały jest ta twoja gorliwość i proszę też Boga - który użycza nam daru i mówienia, i słuchania - dla siebie o łaskę mówienia w taki sposób, abyś ty słuchając mnie stawał się coraz lepszy, dla ciebie zaś o łaskę takiego słuchania, byś mnie mówiącego nie zasmucał.

Krytyka kultów pogańskich

II. 1. Kiedy więc oczyścisz się ze wszystkich przesłaniających twój umysł przesądów, kiedy odrzucisz zwodnicze przyzwyczajenia, kiedy staniesz się jakby z gruntu nowym człowiekiem - ponieważ, jak sam to przyznajesz, masz zamiar słuchać tej nauki - rozpatrz wówczas, posługując się nie tylko oczami, lecz także rozumem, jaka jest w rzeczywistości istota i postać zewnętrzna tych, których wy nazywacie bogami i za bogów też uznajecie.

Aby przeczytać w całości kliknij tutaj
 
WIZYTA DUSZPASTERSKA W RODZINACH w sytuacji epidemii
sobota, 12 grudnia 2020 10:08

Adres e-mail Parafii:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W RODZINACH (tzw. Kolędy)  w sytuacji epidemii:

W związku z sytuacją epidemiczną, biorąc pod uwagę zalecenia ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego (można o nich przeczytać także w bieżącym numerze tygodnika NIEDZIELA) informujemy o wyjątkowym sposobie tegorocznej wizyty kolędowej w domach parafian.

ZMIANA!!!  Z racji "narodowej kwarantanny" następuje zmiana dotychczasowych planów wizyty duszpasterskiej. Aktualnie planujemy ją w dniach  od 18 stycznia do 13 lutego  2021r.    Prosimy by śledzić ogłoszenia parafialne. Pozostałe zasady pozostają bez zmian (poniżej).

Odwiedzimy domy tych parafian, którzy zgłoszą taką wolę do kancelarii parafialnej lub zakrystii przynajmniej na 2 dni przed planowaną wizytą ( wg harmonogramu kolędy). Mieszkańcy danego domu muszą być pewni, że nie są w trakcie leczenia jakiejkolwiek infekcji włącznie z covid-19 – chodzi o bezpieczeństwo własne (zdrowy układ odpornościowy) i bezpieczeństwo innych (by ksiądz nie przeniósł zakażenia do innych domów).

Podczas wizyty indywidualnej dokona się błogosławieństwo mieszkańców oraz domu/mieszkania i będzie czas na krótką wspólną modlitwę.

Na dłuższą rozmowę duszpasterską, szczególnie dotyczącą spraw duszpasterskich, parafialnych czy osobistych,  umawiamy się z księdzem, na konkretny dzień i godzinę w budynku parafii. Nie możemy podejmować dłuższych rozmów podczas kolędy w domach.

W dniu wyznaczonej kolędy indywidualnej będzie także sprawowana Msza św. w intencji mieszkańców danej ulicy o godz. 17.00 Są na nią zaproszeni wszyscy mieszkańcy danej ulicy, a szczególnie ci, którzy nie zdecydowali się na kolędę indywidualną.

Harmonogram wizyt i nabożeństw kolędowych jest już dostępny na internetowej stronie Parafii (poniżej) oraz na facebooku parafialnym. Będzie także przypominany w ogłoszeniach parafialnych od niedzieli 27 XII.

Przepraszamy za wynikające trudności i prosimy o zrozumienie dziękując za wielkoduszność, cierpliwość i otwartość na współpracę we wspólnocie parafialnej pokonując wszelkie przeciwności zewnętrzne jakie obecnie są.

Ks. Proboszcz Sławomir Masłowski

Krzepice, 13 grudnia 2020

HARMONOGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W RODZINACH 2021 w sytuacji epidemii

(z racji dynamicznie rozwijającej się sytuacji prosimy o śledzenie informacji na internetowej stronie Parafii)

18 stycznia poniedziałek

Powstańców Śląskich, Stolarska, Nadrzeczna, Wesoła, Wenecka, Rynek, Mała, Ciasna, Krótka, Wieluńska

19 stycznia wtorek

Kuków, Praga, Sosnowa, Dankowice I 93 – 107

20 stycznia środa

ks. Muznerowskiego, Słoneczna

21 stycznia czwartek

Andersa, Lipowa, Brzozowa, Kasztanowa, Bukowa, ks. Stasiewicza, Fieldorfa

22 stycznia piątek

Wyspiańskiego

23 stycznia sobota

Chopina, Kozielewskiego, Ustronna, Wiśniowa

25 stycznia poniedziałek

Częstochowska

26 stycznia wtorek

Dzielna, Szkolna, Strażacka

27 stycznia środa

Słowackiego, Reymonta, Orzeszkowej, Norwida, Asnyka, Prusa, Konopnickiej

28 stycznia czwartek

Dąbrowskiego, Magreta

29 stycznia piątek

Polna, Ogrodowa

30 stycznia sobota

Kazimierza Wielkiego

1 lutego poniedziałek

Zwierzyniec I

2 lutego wtorek

Dankowice III, II, Parcele

3 lutego środa

Dankowice I

4 lutego czwartek

Lutrowskie, Cicha, Skłodowskiej – Curie

5 lutego piątek

11 Listopada, Przemysłowa, Bursztynowa, Dworcowa, Towarowa, Tęczowa

6 lutego sobota

Kuźniczka, Piaskowa, Nowokrzepice, Młyńska

8 lutego poniedziałek

Mickiewicza, Sportowa, Spokojna

9 lutego wtorek

Dolna, Krakowska, 3 Maja

10 lutego środa

Ryły, Leśna, Parkowa, Targowa

11 lutego czwartek

Kościuszki, Zapłocie

12 lutego piątek

Sienkiewicza, Solna

13 lutego sobota

Broniewskiego

 

 
W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II
czwartek, 22 października 2020 08:01

      Św. Jan Paweł II.   Setna rocznica urodzin.

22 października to dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II. Pamiętamy go jako duszpasterza, biskupa krakowskiego kard Karola Wojtyłę i przed wszystkim Następcę św. Piotra  czyli Papieża Jana Pawła II. Głosił Ewangelię i sprawował Chrystusowe Sakramenty na całym świecie przez 27 lat pontyfikatu. Dzięki jego osobie także nasza Ojczyzna stała się bardziej znana w świecie. Dzięki jego posługiwaniu wielu ludzi zaczęło spoglądać na swoje życie  w świetle Ewangelii. Dzięki jego działaniom stajemy w PRAWDZIE i bez LĘKU wobec rozliczeń przeszłości, wyzwań  współczesności oraz zagadnień przyszłości. Ze względu na swoją posługę staje się on „na naszych oczach” także obiektem zainteresowań tych, którzy według własnych kryteriów chcą nadać mu etykietkę oceniającą jego osobę. W całym współczesnym zamęcie trwanie w PRAWDZIE, MIŁOŚCI  i CIERPLIWOŚCI pozwoli nam zachować trzeźwe spojrzenie nie tylko na wartość jego Pontyfikatu i jego osoby ale także nam samym da wewnętrzne narzędzie dla wartościowego przeżywania swego życia. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przybliżającej postać Jana Pawła II.

Aby obejrzeć prezentację kliknij na poniższy link:

https://artsandculture.google.com/exhibit/karol-wojty%C5%82a-narodziny/KQICToaicSVbKg

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 29