Wnioski z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej
wtorek, 13 lutego 2018 10:58

 

26 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie Rady Parafialnej w składzie: ks. Proboszcz, p.: S. Grzyb, H. Sitek, Z. Robak, J. Zalewski, E. Furgalska, A. Patrzyk, A. Oset, J. Kluba, K. Jankowska. Poniżej przedstawiamy wszystkie poruszone sprawy.

Remont wieży kościoła

Ks. Proboszcz przedstawił rozliczenie prac związanych z remontem elewacji wieży kościoła. Podziękował europosłom pp. J. Wiśniewskiej i S. Giżyńskiemu za nieocenioną pomoc przy uzyskaniu zezwoleń i dotacji ministerialnych oraz p. A. Krzak za jej pracę przy wykonaniu projektu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ks. Proboszcz zapowiedział kontynuację prac związanych z dalszym remontem elewacji kościoła ale jest to uzależnione od decyzji ministerstwa.

Przegląd p/poż PSP w Kłobucku

Proboszcz poinformował o przeglądzie wykonanym przez PSP w Kłobucku oraz o zaleceniach jakie pozostawiono a które zostały już zrealizowane (m. in. dostosowania oznaczeń do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, naprawa komina kotłowni). Należy jeszcze wykonać hydranty wewnątrz kościoła, a na to konieczna jest zgoda konserwatora oraz zezwolenia. Czas realizacji do końca 2018 r. Dokonano także przeglądu instalacji elektrycznej i wykonano wyłącznik p.poż na zewnątrz kościoła.

Wnioski z wizyty duszpasterskiej

Po Wizycie Duszpasterskiej w rodzinach, wsłuchując się w głos parafian, ks. Proboszcz poinformował o zamiarze wykonania następujących inwestycji:
a) przebudowa pomieszczeń sal katechetycznych w celu wykonania kaplicy przedpogrzebowej. Tu będą konieczne ustalenia z nadzorem budowlanym, sanepidu oraz konserwatora zabytków;
b) dokonanie inwentaryzacji grobów na cmentarzu parafialnym;
c) pomalowanie jadalni i wyremontowanie toalety przy jadalni;
d) wykonanie toalet przy kaplicy w Zwierzyńcu.

Kontrybucja na rzecz Kurii

Ks. proboszcz poinformował o uiszczeniu należnej opłaty kurialnej od parafian uczęszczających do kościoła w kwocie 34 587,00 zł.

Propozycje członków Rady

a) p. J. Zalewski zaproponował upublicznienie wydatków związanych z remontem wieży (strona internetowa, list do parafian),
b) p. E. Furglaska zaproponowała podanie do wiadomości kosztów wywozu śmieci z cmentarza parafialnego.

Datki na rzecz Parafii

Dla osób chcących dokonywać wpłaty na inwestycje parafialne (darowizna na cele kultu religijnego) na konto parafialne podajemy nr tegoż konta:

30 8250 0003 2100 0001 3925 0001
(Bank Spółdzielczy Krzepice)