Zbliżający się diakonat
niedziela, 05 kwietnia 2015 00:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że Mateusz Tomasz Muszyński, alumn Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, urodzony 15 czerwca 1991r  w Krzepicach, jest kandydatem do święceń diakonatu. Kandydata poleca się pobożnym modlitwom wiernych. Kto by zaś wiedział o jego niewłaściwym postępowaniu lub jakichś przeszkodach, które by czyniły go niegodnym świętego kapłaństwa, w sumieniu jest zobowiązany powiadomić bezzwłocznie miejscowego księdza proboszcza.

Niech zmartwychwstały Chrystus, wieczny Kapłan na wzór Melchizedeka, będzie dla niego wzorem i opoką, szczęść Boże!