Krzepickie uroczystości
sobota, 22 lutego 2014 14:43

26 stycznia w krzepickim kościele o godz. 10.30 po raz kolejny została odprawiona Msza św. w intencji zmarłego 19 stycznia 1996r. kapelana częstochowskiej „Solidarności” ks. Zenona Raczyńskigo.

Ksiądz Raczyński urodził się 06 lipca 1933r. w Krzepicach. Studia teologiczno – filozoficzne odbył w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim.

19 stycznia 1957r. został wyświęcony przez biskupa Zdzisława Golińskiego. Od 1983r. był proboszczem w parafii św. Józefa Rzemieślnika na Rakowie. W połowie lat 80-tych rozpoczął odprawianie nabożeństw w intencji Ojczyzny. Gromadziły one działaczy opozycji. Założył dla ubogich stołówkę. Zmarł mając 63 lata. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Krzepicach.

Msza św. w jego intencji zgromadziła liczne grono przyjaciół, poczty sztandarowe i działaczy związkowych, którzy przyjechali z Częstochowy. Wśród gości obecni byli: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Giżyński, Przewodniczący Zarządu Regionu „Solidarności” Mirosław Kowalik, Przedstawiciel Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Aleksander Przygodziński. Civitas Chrystiana reprezentowała Izabela Tyras i Czesław Janiszewski. Mszę św. sprawował i homilię wygłosił ks. Ryszard Umański. Mówił o znaczeniu „Solidarności” w odzyskaniu przez Polskę wolności.

Kościół od początku dziejów naszej państwowości był obecny w życiu Ojczyzny. Zawsze opowiadał się po stronie narodu, sprawiedliwości, ludzi biednych i pokrzywdzonych. Z jednej strony błogosławi ale ma prawo upominać. Świeccy zawsze angażowali się w życie publiczne i dawali odważne, czytelne świadectwo wartościom chrześcijańskim i narodowym.

Dzisiaj kościół jest atakowany ze szczególną wściekłością. Polsce, Kościołowi i Narodowi zagraża tzw. „nowa religia” w postaci utopijnych ideologii i dyktatury relatywizmu. Po Mszy św. na grobie ks. Zenona Raczyńskiego złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

O godzinie 12.00 odprawiona została uroczysta Msza św. z okazji 100-lecia urodzin śp. Ks. Edwarda Stasiewicza. Mszę zamówiło Krzepickie Towarzystwo Regionalne, którego prezesem jest pani Teresa Jackiewicz. Mszę współkoncelebrował i homilię wygłosił ks. Paweł Kostrzewski rodak krzepicki.

Ksiądz Edward Stasiewicz urodził się 23 stycznia 1914 roku w Endrychowicach w pięcioosobowej rodzinie Heleny i Wacława w dawnym województwie nowogródzkim. Podczas wojny polsko – bolszewickiej 1920r. rodzicom uciekł z rodzinnych stron i zamieszkała w Radomsku. Jako młody chłopiec Edward uczęszczał do siedmioklasowej Szkoły Podstawowoej. W 1932 rozpoczął studia teologiczno – filozoficzne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 20 czerwca 1937r. został wyświęcony przez bp. Teodora Kubinę w Katedrze św. Rodziny w Częstochowie. W latach 1937-1941 pracował w Krzepicach , 1941-1943 w Złochowicach, 1943-1956 Starokrzepicach, a w latach 1956 – 1966 w Porębie. 8 czerwca 1966r. został mianowany przez ks. bp. Stefana Barełę proboszczem parafii w Krzepicach. 25 lipca w święto patrona objął parafię. Ks. Edward Stasiewicz był bardzo gorliwym kapłanem. Dbał o rozwój duchowy i materialny parafii.

Ks. Paweł Kostrzewski w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na wielką pobożność, zaangażowanie w życie parafii i świadectwo wiary. Ksiądz prałat Stasiewicz był dla nas drogowskazem. Promieniował wiarą, dobrocią, pokorą i energią. W czasie rozmów nie czuło się dystansu. Interesował się życiem każdej rodziny i człowieka. Bardzo troszczył się o ubogich tworząc Bank Pobożnych – fundusz charytatywny. Dbał o utrzymanie porządku na cmentarzu. Jakże często można go było spotkać klęczącego przed Chrystusem Eucharystycznym. Przed Mszą św. prowadził krótkie katechezy i uczył pieśni. Jego ulubionymi pieśniami wśród wielu były: „Błękitne rozwińmy sztandary”, „Musimy siać”.

Był wielkim patriotą, żył sprawami Ojczyzny, uwielbiał Radio Maryja, dużo czytał. Dla wielu pozostał ojcem duchowym pełnym wiary, cnót i pokory. Umarł w 91. roku życia 18 sierpnia 2004r. 20 sierpnia odbył się jego pogrzeb, który stał się wielką manifestacją ogromnej rzeszy parafian, gości. W pogrzebie uczestniczyło 61 księży na czele z Arcybiskupem Stanisławem Nowakiem, który odprawił Mszę i wygłosił homilię, Rektor i Profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, alumni.

Wrósł w naszą Krzepicką Ziemię i w niej spoczął. 30 listopada 2004r. pośmiertnie Rada Miejska nadała mu tytuł „Zasłużony dla Gminy Krzepice”.

mgr Bogdan NapierajNauczyciel, historyk