p. Jarosław Kluba pełni funkcję kościelnego i grabarza w naszej Parafii.
wtorek, 16 kwietnia 2024 07:20

INFORMUJEMY, że od dnia 1 kwietnia p. Jarosław Kluba (zam. ul. Kuźniczka 27c) pełni funkcję KOŚCIELNEGO w naszej wspólnocie parafialnej. Ponadto od 7 kwietnia podjął się także odpowiedzialności za nasz parafialny cmentarz jako GRABARZ. Stąd wszystkie sprawy związane z czynnościami grabarskimi podczas pochówku osób od bieżącego miesiąca prosimy uzgadniać z p. Jarosławem. Jego nr. telefonu: + 48 797 285 220