ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE AD 2024
sobota, 30 marca 2024 07:04

Życzymy odkrywania fundamentów naszej WIARY; życzymy niezachwianej NADZIEI życia, które objawił Jezus Chrystus; życzymy MIŁOŚCI, której źródłem i wzorem jest nasz Odkupiciel.

Życzymy wszystkim wielkanocnej radości, pokoju serca oraz dobrego świątecznego odpoczynku.