Nowy Proboszcz dla Parafii w Krzepicach.
sobota, 09 grudnia 2023 08:03

Metropolita Częstochowski  i  Ordynariusz Archidiecezji Częstochowskiej

Ksiądz Arcybiskup  dr Wacław Depo

mianował na urząd Proboszcza Parafii Katolickiej p.w. św. Jakuba w Krzepicach

księdza mgr Mariusza Łydżbę

dotychczasowego proboszcza Parafii p.w. św. Wojciecha w Iwanowicach Dużych.

Polecamy jego osobę serdecznej modlitwie i otwartości mieszkańców całej krzepickiej Parafii.