Aby prawda wyzwoliła trzeba rzetelnie ją poznawać.
piątek, 31 marca 2023 12:28

Aby prawda wyzwoliła trzeba rzetelnie ją poznawać.

Kard. Krajewski: Jan Paweł II był człowiekiem wolnym i dlatego tak niebezpiecznym dla dzisiejszego świata

- Jan Paweł II pomagał nam stawać się wolnym, bo sam był człowiekiem wolnym, bo kto żyje Ewangelią staje się człowiekiem prawdziwie wolnym i może dlatego tak bardzo niebezpiecznym dla dzisiejszego świata. Człowiek wolny jest niebezpieczny dla świata. Takich proroków świat zabija i poniewiera nimi także po śmierci - powiedział podczas mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.

30 marca podczas mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice watykańskiej, homilię wygłosił prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia, papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski. Przywołał w niej osobę św. Jana Pawła II.

- 18 lat temu odchodził Jan Paweł II. Świat się zatrzymał, świat przyklęknął, świat zapłakał. Pamiętamy to. I co się z nami stało? "Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego" (J 8, 59), to nie pierwszy raz, kiedy chciano zabić Jezusa. Czy pytałeś się kiedyś, dlaczego chciano zabić Jezusa? Co takiego zrobił, by trzeba go było usunąć, zabić? Wczoraj słyszeliśmy, jak sam Jezus tłumaczył w Ewangelii: "Wy, którzy usiłujecie mnie zabić, bo nie w was miejsca na moją naukę" (J 8, 37). Nie ma w was miejsca dla mnie. Chcecie mnie zabić, bo powiedziałem wam prawdę usłyszaną od Boga - to mówi Jezus. Dlaczego chciano zabić Jana Pawła II tu, na Placu Świętego Piotra, 200 metrów stąd? Dlaczego się go tak bano, że chciano do niego strzelać? Bo mówił, że nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, bo wołał: "otwórzcie drzwi Chrystusowi", nie gender, nie jakimś ideom przedziwnym, ale Chrystusowi? Bo mówił o ochronie życia od narodzenia do naturalnej śmierci? "Nie wolno ci zabijać, bo kto niszczy rodzinę, ją rozmontowuje, niszczy naród, prowadzi do samozagłady" – mówił kard. Krajewski.

- Czy pytałeś kiedyś, dlaczego zabito ks. Popiełuszkę? Bo mówił, że zło trzeba dobrem zwyciężać? To był powód? Cały aparat państwowy, posiadający policję, wydział zwalczający Kościół, cały ubecki aparat przemocy bał się jednego księdza. Dlaczego zabito ks. Blachnickiego? Że dzielił się Ewangelią i wprowadzał ją w życie i siedział za to w więzieniu? A rodzinę Ulmów? Bo chronili życie za cenę życia? - dodał.

Kardynał przywołał sytuację z ostatnich dni życia Jana Pawła II, gdy wraz z abp. Piero Marini udali się do papieża, by pożegnać się z nim. 

- [Jan Paweł II] długo ściskał dłoń arcybiskupa, a ten płakał jak dziecko. To była ich ostatnia liturgia, mistrz ceremonii papieskich i ten, któremu służył. Za kilka dni kładliśmy razem księgę Ewangelii na jego trumnie, bo papież wszystkie sprawy świata, Kościoła i swoje osobiste, rozwiązywał zgodnie z logiką Ewangelii. Nie zasłaniał sobą Boga, ale wszędzie szukał Jego oblicza, jak podpowiada psalmista. Pomagał nam stawać się wolnymi, bo sam był człowiekiem wolnym, bo kto żyje Ewangelią staje się człowiekiem prawdziwie wolnym i może dlatego tak bardzo niebezpiecznym dla dzisiejszego świata. Człowiek wolny jest niebezpieczny dla świata. Takich proroków świat zabija i poniewiera nimi także po śmierci. Kto pozwala, by Bóg był na pierwszym miejscu, by drugi człowiek na drugim miejscu, a sam zajmuje kolejne miejsce, zaczyna być beztroskim w obdarzeniu pięknem, roznosi piękno po Ziemi. Staje się znakiem widzialnym rzeczywistości niewidzialnej, staje się dowodem na istnienie Boga. Jego życie staje się dowodem na istnienie Boga. Czy takim nie powinienem się stać i ja? – powiedział papieski jałmużnik.

W niedzielę 2 kwietnia wieczorem na placu Świętego Piotra odbędzie się czuwanie modlitewne, zorganizowane przez polski kościół w Rzymie oraz Fundację Jana Pawła II w Watykanie.

Za: niezalezna.pl:

https://niezalezna.pl/480181-kard-krajewski-jan-pawel-ii-byl-czlowiekiem-wolnym-i-dlatego-tak-niebezpiecznym-dla-dzisiejszego-swiata

W kontekście manipulacji, jakiej dokonuje się wobec osoby Jana Pawła II, a także kard. Sapiehy, warto zapoznać się z tekstami:

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-03-29/watpliwe-dowody-obciazajace-kard-adama-sapiehe-media-zostaly-sfalszowane/ 

https://deon.pl/kosciol/wreszcie-jest-rzetelna-odpowiedz-na-pytanie-czy-wojtyla-tuszowal-pedofilie-historyk-z-ipn-podaje-nieznane-dotad-fakty,2455925

https://i.pl/prezes-ipn-o-atakach-na-jana-pawla-ii-to-co-zrobili-overbeek-i-gutowski-jest-zaprzeczeniem-rzetelnosci-dziennikarskiej/ar/c1-17384023

Zachęcamy zatem do udziału w organizowanych  w niedzielę 2 IV Marszach Papieskich.

Ponadto w kontekście zamętu jaki organizuje się przed liturgicznymi uroczystościami i świętami chrześcijańskimi warto prześledzić akcje i publikacje jakie pojawiają się przed uroczystościami Wszystkich Świętych, Narodzenia Pańskiego I Zmartwychwstania Pańskiego. Deprecjonowanie naszego chrześcijańskiego świętowania i chrześcijańskiej refleksji nad życiem jest najostrzejszej prowadzone w ostatnich kilku latach. Być może zatem autorom zamętu bardziej chodzi o zablokowanie w sercach ludzi możliwości odniesienia się do Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii niż o faktyczne rozwiązanie nabrzmiałych problemów moralnych jakie występują także w Kościele. Być może chodzi o to „by gonić króliczka a nie o to by go złapać” . Dawne powiedzenie: „Prawda się obroni” traci w dzisiejszych czasach na znaczeniu właśnie dlatego, że ważniejsze dla niektórych stają się narracje i manipulacje emocjami a nie odkrywanie prawdy. Brak znajomości historii filozofii i logiki wśród szerokich warstw społecznych także nie ułatwia poszukiwania prawdy i właściwych dróg rozwiązywania problemów. Prawda się sama nie obroni jeśli nie będziemy jej rzetelnie szukać. Być może także aktualne rozdarcie społeczeństwa polskiego jest dla nas dotykalnym doświadczeniem jak łatwo było i jest Polaków skłócić ze sobą po to, by potem mógł przycisnąć nas obcy but ( co działo się w różnych okolicznosciach naszej historii szczególnie od XVII w).

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Jako Poeta i Myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Podpisali: Wszyscy Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku