Już za miesiąc Dni Jakubowe
piątek, 21 czerwca 2013 00:00

Drodzy parafianie!alt

W dniach 25-28 lipca (czwartek-niedziela) 2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” oraz Parafią pw. św. Jakuba organizują Krzepickie Dni Jakubowe.
Pierwsze dwa dni będą obfitowały w spotkania i prelekcje nawiązujące do historii i idei wędrowania najstarszym szlakiem pątniczym Europy, natomiast weekend wypełnią wydarzenia odbywające się w rynku miasta.

Inspiracją dla organizatorów imprezy są m.in. – odnawiane w całej Europie – Drogi św. Jakuba. Szlak Jakubowy, w średniowieczu był jednym z najważniejszych szlaków pątniczych Europy. Do grobu Apostoła w Santiago de Compostela pielgrzymowali mieszkańcy najodleglejszych zakątków Europy. Obecnie przybywa szlaków, pielgrzymów i informacji na ten temat - należy podkreślić, że Jurajska Droga św. Jakuba przebiega przez Krzepice i wschodnią część województwa opolskiego na Górę św. Anny.

Program Dni Jakubowych będzie połączeniem obchodów odpustu parafialnego w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach z tradycyjnym jarmarkiem kupieckim, prezentacjami artystycznymi lokalnych zespołów folklorystycznych, grup młodzieżowych (teatralnych i muzycznych), orkiestr dętych.

Towarzyszący Krzepickim Dniom Jakubowym jarmark kupiecki, będzie okazją do prezentacji i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego. W części handlowo wystawienniczej będą mogli zaprezentować się artyści, rękodzielnicy, wytwórcy produktów regionalnych, Koła Gospodyń Wiejskich prezentujące wyroby kuchni regionalnej, lokalne stowarzyszenia, grupy nieformalne, firmy i instytucje związane z kulturą regionu zainteresowane prezentacją swoich wyrobów.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w Krzepickich Dniach Jakubowych. Udział w imprezie (jarmarku kupieckim) jest bezpłatny. Wystawcy we własnym zakresie organizują stoisko wystawowe w miejscu wyznaczonym przez organizatora, po wcześniejszym wysłaniu pisemnego zgłoszenia do dnia 12 lipca 2013r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach ul. Częstochowska 27, 42-160 Krzepice.

Informacji dotyczących imprezy udzielają pracownicy GOK w Krzepicach – tel. (34)3175 – 033.

Spotkajmy się na Jakubowym Szlaku!

(Powyższy tekst jest cytatem z listu GOK do mieszkańców Gminy Krzepice)