Intencje mszalne

Wszelkie uwagi, nieścisłości lub błędy prosimy zgłaszać jak najszybciej w kancelarii parafialnej.

INTENCJE   MSZALNE   

od  15  do  30 czerwca  2024

Prosimy sprawdzać wyznaczone intencje z racji na mogące wystąpić zmiany!

Sprawowanie niedzielnej Mszy św. w kaplicy szpitalnej: w soboty o godz. 19.00.

 

HARMONOGRAM MSZY ŚW. W PARAFII w czasie ROKU SZKOLNEGO:

W niedziele:   

 Krzepice  (kościół parafialny) -  8.00;  10.00;  12.00;   18.00

                       Zwierzyniec I (kaplica) -  9.00

                       Dankowice    ( kaplica) -   11.00

W dni powszednie:  (tylko kościół parafialny)  

od poniedziałku do piątku:

6.30;   7.00;   17.30  (w X,  XII -Roraty; V, VI o godz. 17.00);   18.00

w soboty:

6.30;  7.00;    18.00 (Msza św. niedzielna)         19.00 (w szpitalu)

Sakr. Pokuty i Pojednania: od poniedziałku do piątku  w godz.: 6.30 - 7.00  oraz  17.30 - 18.00; 

w soboty 6.30 - 7.00 oraz 18.00

w niedziele tylko w miarę możliwości (obecności) drugiego księdza (podczas liturgii Słowa)

Zachęcamy by ze spowiedzi korzystać w dni powszednie.

 

KANCELARIA  PARAFII czynna:

od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 9.00

oraz    od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 17.00

Kancelaria nieczynna jest:

w uroczystości kościelne oraz dni świąt państwowych i kościelnych oraz  w I-sze Piątki m-ca.

 

SOBOTA   15  czerwca  

6.30  1)+ Urszula Włodarczyk, Henryka, Teodor Szymkuć – od Karoliny Mońka z rodz. 

          2)+ Tomasz Gucwa – od kolegi Dariusza Kotarskiego

7.00 1)+ Teresa Wilk – od rodz. Karoń

          2)+ Maria, Eugeniusz Jabłonka i zm. z rodz. Jabłonka i Grzyb

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00  + Jan, Leokadia Hampel, Bożena, Edmund Starościk, Marceli Raczyński (5 r.śm.)

19.00 (szpital) za parafian

NIEDZIELA   16  czerwca  11 Niedziela Zwykła 

8.00   O zdrowie i bł. Boże dla Joanny i Damiana Oczków w 12 rocz. ślubu oraz o opiekę Bożą dla Rozalii i Franciszka

10.00  + Henryk (9 r.śm.), Anna, Mieczysław, Anna, Aleksandra, Stanisław Wieczorek, Marianna, Irena Kluba

12.00  Chrzty/Rocznice/Jubileusze:

O bł. Boże… dla Marii i Jacka Gaczewskich w 45 rocz. ślubu

                              …dla Magdaleny Rychter w 30 rocz. urodz.

Dziękczynno-błagalna rodziny Jankowskich

Chrzest: Maksymilian Kazak                       

16.00 Msza św. dla osób niepełnosprawnych, ich najbliższych i opiekunów

17.30  Nabożeństwo Czerwcowe   

18.00 + Alicja, Zygmunt, Stanisław Kudelscy

     9.00   (Zwierzyniec I ) + Józef, Stanisława, Władysław Sitek, Waleria, Bronisław Izydorczyk, Irena, Tadeusz Stepek

    11.00 (Dankowice)   + Kazimierz Tracz – od rodz. Paruch, z Dankowic

INTENCJE MSZALNE   od  17  do  23  czerwca  2024

Naszą modlitwą otoczeni są:

PONIEDZIAŁEK   17  czerwca         wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego

6.30   + Janina Lamch  – od córki Danuty Pasternak z rodz.

7.00   + Henryk Garbaciak (33 r.śm.) – od syna Grzegorza z rodz.   

17.00 1)+ Stanisław Patrzyk  – od siostry Jadwigi z rodz.

          2)+ Anna Kęsik – od Krystyny Zembala

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 1)+ Marianna, Edmund, Henryk, Urszula, Kazimierz, Mieczysław Raczyńscy – 

                  od syna Jana z rodz.

          2)+ Józefa Tracz – od brata z żoną

WTOREK    18  czerwca    

6.30   1)+ Irena Szewczyk – od syna Grzegorza z rodz.

          2)+ Irena Szewczyk – od córki Jadwigi z rodz.

          3)+ Renata Kasprzak – od sąsiadów Bala

7.00   1)+ Apolonia Sawicka – od syna Pawła z rodz.

2)+ Apolonia Sawicka – od syna Krzysztofa z rodz.

17.00 1)+ Elżbieta Kubicka – od Zakł. Pogrzeb. KONDUKT-KADŁUBSKI

2)+ Janina Kubicka – od wnuka Rafała z rodz.

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 1)+ Janina (19 r.śm.), Zenon Sieja

2)+ Teresa Wąsińska – od syna Andrzeja z rodz.

ŚRODA    19  czerwca             

6.30 O bł. Boże, opiekę NMP i wszystkie potrzebne łaski dla Małgorzaty w rocznicę urodz.

7.00   + Marianna Lisowska – od sąsiadów Kowalewskich

17.00 1) W int. Panu Bogu wiadomej

          2)+ Robert Pasieka – od córki Moniki z Marcinem

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 1)+ Ks. Henryk, Władysław, Paulina, Stanisław, Zygmunt, Albina Dobranowscy – od rodziny

          2)+ Marian Garbaciak – od syna Marcina z rodz.

CZWARTEK    20  czerwca

6.30   1)+ Edward Grzesica – od Dyrekcji, Grona Pedagog. i prac. SP 2 w Krzepicach

          2)+ Barbara Orłowska – od wnuka Konrada z rodz.

7.00   1)+ Ewelina Zawada – od brata Roberta z rodz.

          2)+ Ewelina Zawada – od brata Krzysztofa z rodz.

(Zwierzyniec I) 9.00  Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego

 

17.00  1)+ Jerzy Kowalik (20 r.śm.), Helena, Józef Kistela

           2)+ Lucyna Majzner – od kuzynki Wandy Strzelcyk z rodz.

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 1)+ Kazimierz, Kazimiera, Piotr, Helena Kotasińscy, Stanisław, Władysława Kubiccy, Henryka Głąb

          2)+ Krystyna Orłowska – od wnuczka Bartosza z Olą

PIĄTEK   21  czerwca          Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego

6.30  + Maria Wręczycka – od sąsiadów Wiktor

(Krzepice) 8.00 Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego:

+ Aleksandra Kaczmarek – od uczniów z dawnej klasy VI a SP1 z  wychowawczynią i rodzicami

 

17.00 + Władysława Orłowska – od córki Dagmary z rodz.

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

ś.p.

1. Barbara Orłowska – od Anny i Wojciecha Krakowiak z rodz.

2. Jadwiga Sieja – od szwagierki Anny Sieja z rodz.

3. Beata Chęcińska – od rodz. Biś, Pawłowskich i Drosiów

4. Jacek Pąklak – od koleżanek i kolegów z klasy Jacka

5. Wacław Chyrzyński – od Rady Nadzorczej, Zarządu i prac. Banku Spółdzielczego w Krzepicach

6. Czesław Jagieła – od swatów Eliaszów                  

7. Barbara Kęsik – od rodz. Przygodów

8. Katarzyna Kot – od rodziców: Urszuli i Czesława

9. Józefa Wiśniewska – od rodz. Bulików

10. Włodzimierz Zarębski – od Haliny i Leszka Księżyk                  

11. Marianna Gawlik – od sąsiadów Kubickich

12. Wanda Dyszlewska – od chrześnicy Reni z rodz.

13. Mieczysław Wydmuch – od wnuczki Moniki z rodz.

14. Marianna Pawelec – od zięcia Bogusia

15. Marian Kopacz – od Barbary Nogalskiej i Jadwigi Sawickiej z rodzinami

16. Stanisław Rudlicki – od szwagra Knopa

17. Stefan Chęciński – od rodz. Knopów i Pawłowskich

18. Teodozja Chęcińska – od córki Lidii

19. Adolf Zenon Ślązak – od kuzynów: Jadwigi, Małgorzaty i Bogdana z rodzinami

20. Józefa Tracz – od Stanisława i Krystyny Kierat

21. Teresa Gawrońska – od szwagierki Marii z rodz.

22. Tadeusz Sawicki – od Janusza Mielczarka i Janiny Łazik z rodzinami

23. Daniela Mielcarz – od rodz. Nowaków

24. Anna Wieczorek – od rodz. Gładysz

25. Łucja Ciupek – od Stanisława Fabiana, z Biskupic Ołobocznych

26. Janina Wójcik – od Jerzego Mońki z rodz.

27. Renata Kasprzak – od Małgorzaty i Roberta Kulej  

28. Apolonia Sawicka – od Wiesławy i Mateusza Kluba z synami

29. Ryszard Mazurek – od prac. firmy UNITED PET FOOD

30. Władysław Kuc – od siostry Teresy z rodz.

31. Stanisława Starczyk – od syna Tomasza z żoną

32. Zofia Jankowska – od sąsiadów Lizurej

33. Barbara Pisarek – od męża Włodzimierza

34. Zenon Burmiński – od mieszkańców ul. Broniewskiego (1)

35. Józef Gawin – od syna Zbigniewa z rodz.

36. Henryk Chądzyński – od wnuka Dawida z Julią

37. Janina Ramus – od Bugajewskiej Leokadii i Joanny

38. Krzysztof Gałuszka – od Marioli Kluby

39. Halina Kluba – od sołtysów i przewodniczących osiedli z terenu gminy Krzepice

40. Kazimierz Mońka – od OSP w Zajączkach Drugich

41. Marek Wróbel – od Jadwigi Sawickiej z córkami Agnieszką i Aleksandrą

42. Kazimierz Sieja – od Danuty i Mieczysława Orłowskich z synem Piotrem

43. Zdzisław Kierat (9 r.śm.) – od żony i dzieci z rodzinami

44. Anna Kluba –

 

SOBOTA   22  czerwca  

6.30  +Paweł Pawelak - od kuzynki Beaty Kulej z rodz.

7.00 1)+ Anna Korzonek – od rodz. Filak

          2)+ Stanisława Grzyb – od wnuczki Anny z mężem Łukaszem

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00  + Irena Szewczyk (1 r.śm.) – od męża z dziećmi

19.00 (szpital) za parafian

NIEDZIELA   23  czerwca  12 Niedziela Zwykła 

8.00   + Antoni, Marianna, Piotr Kotasińscy, Władysława, Piotr Kordiaczyńscy i zm. z tych rodzin

10.00  1)+ Kazimierz Antczak (5 r.śm.) – od córek Anny i Magdaleny z rodzinami

          2)+ Franciszek, Cecylia Pietrzak

12.00  Chrzty/Rocznice/Jubileusze:

 O bł. Boże… dla Iwony i Romana Wiśniewskich w 30 rocz. ślubu – od syna Bartłomieja

         ... dla Igi Chyrzyńskiej w 1 rocz. urodz.

Chrzest: Adam Pilśniak                     

17.30  Nabożeństwo Czerwcowe   

18.00 + Janina Księżarek, Kacper, Anna Badura

    9.00   (Zwierzyniec I ) + Stanisław, Maria, Zygmunt Jankowscy, Janina, Stefan Janic

    11.00 (Dankowice)   O bł. Boże i zdrowie dla Michałka Warzychy w 8 rocz. urodz.

                                   Modlitwy za wstawiennictwem św. Rafki


 

 

INTENCJE MSZALNE   od  24  do  30  czerwca  2024

Naszą modlitwą otoczeni są:

Od poniedziałku 24 czerwca do niedzieli 1 września b.r. obowiązuje program wakacyjny w posłudze parafialnej.

HARMONOGRAM  POSŁUGI  w PARAFII p.w. św. JAKUBA Ap.  w KRZEPICACH  w czasie   WAKACJI  LETNICH 

(24 czerwca - 31 sierpnia 2024):

 

MSZE ŚW.:

W niedziele:

Krzepice  (kościół parafialny)8.00;  10.00;  12.00;   18.00

                       Zwierzyniec I  (kaplica) -  9.00

                       Dankowice      (kaplica) -   11.00

W dni powszednie:  (tylko kościół parafialny)

od poniedziałku  do piątku -  6.30; 18.00

          Spowiedź w godz.: 6.15 – 6.30 oraz 17.30 – 18.00   

w soboty:    7.00;  18.00  (Msza św. niedzielna)     w szpitalu (niedzielna) o godz. 19.00         

          Spowiedź w godz. 6.30 - 7.00 oraz o godz. 18.00

Sakr. Pokuty w niedziele  tylko w miarę możliwości (obecności) drugiego księdza ( w trakcie Lit. Słowa)

 

KANCELARIA PARAFIALNA: poniedziałek, środa, piątek - od 15.30 do 17.00

                                                           wtorek, czwartek, sobota -  od  8.00 do 9.30

Kancelaria nieczynna:  w święta i uroczystości kościelne i państwowe oraz w I-sze Piątki m-ca .

 

PONIEDZIAŁEK   24  czerwca  urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

6.30  + Marian, Franciszka, Henryk Trocha, Władysław, Bronisława, Marek, Agnieszka Tronina

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 + Włodzimierz Zarębski – od Krystyny, Zbigniewa, Dariusza Wąsińskich z rodzinami

WTOREK    25  czerwca    

6.30  + Henryk Raczyński – od rodz. Orłowskich i Bogatko

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 + Antoni Marzec, Urszula, Józef Malina

ŚRODA    26  czerwca          

6.30  + Małgorzata Pułka – od sąsiadów Mońków

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 + Włodzimierz Zarębski – od Grażyny Kiełbik i Krzysztofa z rodz.

CZWARTEK    27  czerwca

6.30  + Kazimiera Borecka – od Krystyny Boreckiej z rodz. oraz Grażyny i Wiesława Bugaj

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 + Jakub Nagłowski (15 r.śm.) – od Sylwii, Krzysztofa i Martyny

PIĄTEK   28  czerwca          wsp. św. Ireneusza, BM

6.30  + Tadeusz Brzeziński – od sąsiadów Jackiewiczów

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 + Bogdan Korzekwa – od żony i synów z rodzinami

SOBOTA   29  czerwca   urocz. św. Ap. Piotra i Pawła

7.00 + Paweł Kluba – od żony i dzieci

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe

18.00   W int ks. Pawła  z racji imienin – od Żywego Różańca

19.00 (szpital) + Edward Pisarek – od syna Włodzimierza

NIEDZIELA   30  czerwca  13 Niedziela Zwykła 

8.00   + Marceli Raczyński (5 r.śm.), Janina, Adam, Tomasz, Stefania, Jan Rakowscy, Bronisława, Edward Szymańscy i zm. z tych rodzin

10.00  + Danuta, Józef Krysiak – od swatów Dudek

12.00  za parafian                       

17.30  Nabożeństwo Czerwcowe (ostatnie)  

18.00 + Apolonia, Józef, Henryk, Krystyna Szewczyk, Ryszard, Jarosław, Marianna,

             Józef Cer

   9.00   (Zwierzyniec I ) + Wanda Grzyb – od Kierownictwa i Koleżanek z firmy MASKPOL w Konieczkach

  11.00 (Dankowice)   + Jan, Agnieszka, Antoni Kuc, Stanisław, Aniela Kluba

 


 

 

 

HARMONOGRAM  MSZY ŚW.  w PARAFII p.w. św. JAKUBA Ap.  w KRZEPICACH  w czasie   FERII  ZIMOWYCH  i  WAKACJI  LETNICH:

W niedziele:  

Krzepice  (kościół parafialny)8.00;  10.00;  12.00;   18.00

                       Zwierzyniec I  (kaplica) -  9.00

                       Dankowice      (kaplica) -   11.00

W dni powszednie:  (tylko kościół parafialny)     

od poniedziałku  do piątku -  6.30; 18.00

     Spowiedź w godz.: 6.15 – 6.30 oraz 17.30 – 18.00   

w soboty:    7.00;  18.00  (Msza św. niedzielna)     w szpitalu (niedzielna) o godz. 19.00         

    Spowiedź w godz. 6.30 - 7.00 oraz o godz. 18.00

Sakr. Pokuty w niedziele  tylko w miarę możliwości (obecności) drugiego księdza ( w trakcie Lit. Słowa)

 

KANCELARIA  PARAFII  czynna:

w poniedziałek, środę, piątek w godz. 15.30 - 17.00

w wtorek, czwartek i sobotę w godz. 8.00 - 9.30

Kancelaria nieczynna:  w święta i uroczystości kościelne i państwowe oraz w I-sze Piątki m-ca .