Intencje mszalne

Wszelkie nieścisłości lub błędy prosimy zgłaszać jak najszybciej w kancelarii parafialnej

INTENCJE   MSZALNE   

od   9 października  do  1  Listopada  2021

Prosimy sprawdzać wyznaczone intencje z racji na mogące wystąpić nagłe zmiany!

Do limitu osób mogących być wewnątrz kościoła nie wlicza się ozdrowieńców i osób zaszczepionych!

Sprawowanie Mszy św. w szpitalu jest zwieszone do odwołania stanu epidemii i udzielenia zezwolenia przez władze cywilne.

 

HARMONOGRAM MSZY ŚW. W PARAFII:

W niedziele:   Krzepice  (kościół parafialny) -  8.00;  10.00;  12.00;   18.00

                       Zwierzyniec I (kaplica) -  9.00

                       Dankowice    ( kaplica) -   11.00

W dni powszednie:  (tylko kościół parafialny)  od poniedziałku  do piątku -  6.30;   7.00;   17.30 (w X, V, VI o godz. 17.00);   18.00

                                                                           w soboty  -   6.30;  7.00;    18.00 (Msza św. niedzielna)

Sakr. Pokuty i Pojednania: od poniedziałku do piątku  w godz.: 6.30 - 7.00  oraz  17.30 - 18.00;  w soboty 6.30 - 7.00 oraz 18.00

                        w niedziele tylko w miarę możliwości (obecności) drugiego księdza

Zachęcamy by ze spowiedzi korzystać w dni powszednie.

Kancelaria czynna według dotychczasowych godzin: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 9.00

                                                                             oraz    od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 17.00

Kancelaria nieczynna jest w uroczystości kościelne oraz dni świąt państwowych i kościelnych i po południu w I-sze Piątki m-ca.

 

Sobota  9  października    

6.30 +Piotr Krysiak – od rodz. Kotasińskich

7.00 +Bronisław Stasiak – od Małgorzaty i Michała Januszka z rodz.

14.00 Sakr. Małżeństwa: Patrycja  Polus i  Michał  Stemplewski

17.30 Różaniec

Wieczorna Liturgia będzie sprawowana jako Msza św. sobotnia pod przewodnictwem Wspólnoty MAMRE

18.00 + Maria (20 r.śm.), Stanisław, Jan Słomian, Jerzy, Helena, Józef, Kazimierz Maciejewscy

Niedziela   10  października        28  Niedziela Zwykła                                                                                 

8.00 + Łucja, Czesław Makowczyńscy, Józef Wróblewski – od syna i córki z rodz.

10.00 + Halina Kluba (1 r.śm.) – od dzieci z rodzinami

Chrzest:  Filip Kotarski

12.00  Jubileusz:  60 rocz. święceń kapłańskich ks. dr Franciszka Dylusa

16.00 Msza św. dla osób niepełnosprawnych, ich najbliższych i opiekunów

17.30 Różaniec

18.00 + Mieczysław Jabłoński

 

9.00   (Zwierzyniec I )  + Zofia, Franciszek Wiecha, Wanda, Stanisław Kałmuk

11.00 (Dankowice) + Piotr Żerdziński (3 r.śm.) i zm. z rodz. Żerdzińskich i Grandys 

INTENCJE MSZALNE   od  11   do 17  października  2021

Naszą modlitwą otoczeni są:

poniedziałek   11  października                                                       

6.30  1)+ Zdzisława Biernacka – od Róży i Józefa Tomalów

         2)+ Stanisław Macherzyński - od rodz. Dudów

7.00  + Henryk Wilk – od Michała z żoną  

17.00 1) O bł. Boże… dla Filipa Krakowiaka w 18 rocz. urodzin – od rodziców i siostry

          2) Dziękczynno-błagalna rodz. Klubów

Różaniec

18.00  1)+ Felicja Walkiewicz

           2)+ Zenon Pisarek  – od wnuków i prawnuków

Wtorek     12  października                                        

6.30 1)+ Rafał Furgalski – od brata Dariusza z rodz.

        2)+ Jerzy Furgalski – od brata Rafała z rodz.

        3)+ Stanisław Furgalski – od chrześniaka Kamila z rodz.

7.00 1)+ Wanda Furgalska – od córki z rodz.

        2)+ Wanda Furgalska  - od syna Wiesława z rodz.

17.00 + Kazimierz, Damian Sośniccy – od sąsiadów Kubickich

Różaniec

18.00 + Andrzej Piśniak – od żony Lucyny

Środa  13  października      wsp. bł. Honorata Koźmińskiego

6.30  1)+ Franciszek Mońka – od sąsiadów Korzonek

         2)+ Jarosław Makles - od Jadwigii Boreckiej i Katarzyny Pilarz z rodzinami

7.00 + Halina (25 r.śm.), Michał, Wiktoria, Stefan, Adela, Maria, Piotr, Józef, Zofia, Natalia, Antoni ,  

            Maciej, Władysława  – od rodz. Kowalczyków

17.00  1)+ Marceli Raczyński – od rodz. Żurków, z Opatowa

           2)+Jadwiga Słomian– od członków PiS w Krzepicach

Różaniec

18.00  1)+ Marianna Dwornik – od męża i córki z rodz.

           2)+ Henryka Spaczyńska  – od rodz. Gładyszów   

Czwartek  14  października                

6.30 1)+ Zygmunt Kotasiński – od Marii Kluba z rodz.

        2)+ Zygmunt Kotasiński – od rodz. Mońków, z Kuźniczki

7.00 1) Dziękczynna pewnej rodziny

        2)+ Zofia Krzywińska – od brata Zygmunta Pyrak

        3)+ Eugenia Mońka - od swatki Kazimiery

17.00 +Antonina (3 r.śm.), Iwan (6 r.śm.) Wesołowscy – od córki Ludmiły z mężem

Różaniec

18.00 + Agata Pietrzak (rocz. śm.) – od męża i dzieci

Piątek   15  października           wsp. św. Teresy z Avila    

6.30  + Tadeusz Kulejewski – od rodz. Chyrzyńskich, Burmińskich, Sawickich, Jarawka

7.00  1)+ Zbigniew Krysiak – od rodz. Szczepaniaków

         2)+ Kazimierz Hober - od Krystyny Wilk z synem

17.00 + Zenon Chlebowski (1 r.śm.) – od córki Bożeny z mężem

17.30 Różaniec

18.00 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

Ś.P.:

1. Wincenty Brzozowski  – od prac. i Zarządu OSM Krzepice

2. Krzysztof Napieraj – od rodz. Plewińskich, z Zimnowody

3. Jadwiga Bujak – od rodz. Kwaśnych i Gloców, z Podłęża

4. Jan Księżyk – od kuzyna Leszka Księżyka z rodz.

5. Danuta Leszczyna – od rodz. Sośnickich

6. Franciszek Żołnowski – od Krystyny, Henryka Sawickich i Małgorzaty Machaj

7. Jadwiga Mońka – od Antoniego i Ingrid Stasiak z rodz.

8. Henryk Piskuła – od Józefa Mońki  

9. Jarosław Makles – od rodz. Zalskich

10. Henryk Pilarz  - od Haliny i Ryszarda

11. Barbara Kęsik – od brata Bogdana z rodz.

12. Marianna Żołnowska – od Renaty, Wiesława, Joanny Kadłubskich

13. Marianna Orłowska – od rodz. Surmiaków  

14. Zygmunt Kotasiński – od właścicieli firmy RUT-GAZ, z Kłobucka

15. Julian Makowczyński – od sąsiadów Krzysztofa i Iwony Tronina

16. Tomasz Rakowski – od koleżanek i kolegów z klasy córki Natalii, z Liceum

17. Natalia Kulejewska – od koleżanek Elżbiety

18. Władysława Zena – od Tadeusza Gawina         

19. Stanisław Ogórek – od Jacka Ogórka z rodz.

20. Teodora Skibińska – od sąsiadów Dryndów

21. Piotr Gawroński – od brata Henryka z rodz.

22. Jerzy Nibisz – od rodz. Buków

23. Krystyna Rychel – od siostry Haliny z rodz.

24. Tadeusz Filak – od rodz. Kałów

25. Andrzej Piśniak – od sąsiadów Piśniaków

26. Wiesław Szkopiński – od sąsiadów Eliaszów i Osiewaczów

27. Zygmunt Tronina – od sąsiadów Bulików

28. Marianna Gawin – od rodz. Szejok, z Lublińca

29. Halina Tylikowska – od Stefanii Tylikowskiej z rodz.

30. Halina Honcel – od Bożeny i Grażyny

31. Jadwiga Soluch – od Wojciecha Macherzyńskiego

32. Stanisława Kęsik – od Wandy Kordiaczyńskiej z rodz.

33. Jacek Jeziorski – od rodz. Antczaków

34. Zofia Marcińczak – od rodz. Dudków i Biś

35. Teresa Jackiewicz – od koleżanek i kolegów z Koła Emerytów, w Krzepicach

36. Bożena Dróżdż – od swatki Janiny

37. Agnieszka Suchańska-Oset – od Renaty Kulej z rodz.

38. Krystyna Kubicka – od Małgorzaty i Ryszarda Maj z rodz.

39. Mirosław Chałupka – od chrzestnej Ireny Czarneckiej z rodz.

40. Stanisław Jeziorski – od chrzestnej Anieli Dwornik

41. Robert Kluba - od prac. cywilnych i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Kłobucku

42. Kazimierz Kluba - od koleżanki Marysi z rodz.

43. Józef Piśniak –  od rodz. Hyra, ze Zwierzyńca

44. Stanisława Tronina – od Wójta i prac. Urzędu Gminy w Lipiu

45. Jadwiga Sieja – od córki Małgorzaty z rodz.

46. Bogdan Korzonek – od prac. ZDKiM Krzepice

47. Andrzej Kielan – od brata Zbigniewa z żoną

48. Grzegorz Mikołajczyk – od kolegów z firmy KOMBINAT-LIPIE

49. Zdzisław Kajkowski – od rodz. Trajdosów i Sośniaków

50. Zygmunt Kiedrzyn – od żony Marianny

51. Antoni Słomian – od rodzeństwa Małgorzaty Słomian

52. Wiesław Borecki - od szwagierki Grażyny z rodz.

53. Józef Pytel - od rodz. Sendal i Mazurkiewicz

Sobota  16  października           wsp. św. Jadwigi Śląskiej 

6.30 +Franciszka, Marian, Henryk Trocha, Henryka Szymkuć

7.00 Dziękczynna za 45 lat małżeństwa z prośbą o dalsze błogosławieństwo

17.30 Różaniec

18.00 + Honorata Antczak (12 r.śm.)

Niedziela   17  października        29  Niedziela Zwykła                                                                               

8.00 + Zm. z rodz.: Stasiak, Trepka, Kulisz, Pyrek, Chrzanowskich, Gizela i Robert Michałowscy

10.00 + Jadwiga, Eugeniusz Grzyb

12.00  Roczki / Jubileusze:  Dziękczynno-błagalna w 40 rocz ślubu …

                                             O bł. Boże… dla Patryka Mońki w 1 rocz. urodz.

17.30 Różaniec

18.00 + Zofia Szczepaniak (5 r.śm.) – od syna Zenona

 

9.00   (Zwierzyniec I )  W int. członkiń Koła Różańcowego p.w. św. Franciszka z Asyżu

11.00 (Dankowice) + Janina Ceglarz – od syna Longina

INTENCJE MSZALNE   od  18   do 24  października  2021

Naszą modlitwą otoczeni są:

poniedziałek   18  października             święto św. Łukasza Ew.                                         

6.30 +Antoni Słomian – od rodz. Ozgów

7.00  +Stanisław Małek – od Heleny Włodarczyk i rodz. Strzelczaków  

17.00 1)+ Janina Cieśla, Jadwiga Pietrzak – od Barbary z synem

          2)+ Łukasz Cieśla – od Marii Matusiak z dziećmi

Różaniec

18.00  1)+ Julian Makowczyński – od córki z rodz.

           2)+ Piotr Krysiak  – od kuzyna Henryka z rodz.

Wtorek     19  października                                        

6.30 1)+ Tadeusz Filak – od Bożeny i Henryka Pilarz

        2)+ Stanisława Kulej – od rodz. Pawlusiów

7.00 1)+ Janina Marcińczak – od sąsiadów Kubickich, ze Stanek

        2)+ Janina Matyja  - od siostry Jadwigi z rodz.

17.00 + Józef Lisowski

Różaniec

18.00 Dziękczynna za szczęśliwe przejście na emeryturę

Środa  20  października      wsp. św. Jana Kantego

6.30 + Regina Opiłko – od Teresy i Waldemara Baran z rodz.

7.00 + Bolesław Nowak  – od Janusza Kuliga z rodz.

17.00  1) +Franciszek Mońka - od Barbary Mońki, z Parzymiech

           2)+Jadwiga Bujak– od Stanisława Bujaka z rodz.

Różaniec

18.00  1)+ Irena Kubicka z rodzicami i teściami – od męża i dzieci

           2)+ Feliksa Mielczarek  – od Anny Gworys i Małgorzaty Kowalskiej z rodz.   

Czwartek  21  października                

6.30 1)+ Tadeusz Kulej – od Weroniki i Ryszarda Kulej

        2)+ Tadeusz Kulej – od chrześniaka Krzysztofa Kołeckiego z rodz.

7.00 1) + Helena Eliasz – od Elżbiety i Mariana Garbaciak z rodz.

        2)+ Józefa Pietrzak – od Krystyny Kała i rodz. Olejnik

17.00 +Wiesław Furgalski – od kuzynki Ireny Sawickiej z rodz.

Różaniec

18.00 + Lucyna, Andrzej, Paweł Zaborowscy

Piątek   22  października           wsp. św. Jana Pawła II      

6.30  + Marianna Sówka – od rodz. Ogazów

7.00  + Anna Nibisz – od Sławomira, Krzysztofa, Małgorzaty z rodzinami  

17.00 + Anna, Elżbieta, Eliza, Henryk Szczepanik – od Ireny Gątkiewicz

17.30 Różaniec

18.00 + Mariusz (4 r.śm.), Helena, Szymon Rosak, Zofia, Władysław Szewczyk 

Sobota  23  października            

6.30 +Jadwiga Chyrzyńska – od swatki Maryli

7.00 + Danuta Leszczyna – od Bogdana Gawina z rodz.

17.30 Różaniec

18.00 + Tomasz Rakowski oraz o siłę ducha i moc serca dla Anty Rakowskiej – od dzieci

Niedziela   24  października        30  Niedziela Zwykła                                                                               

8.00 + Helena, Michał Mońka

10.00 Przebłagalna pewnej rodziny

12.00  Roczki / Jubileusze:

                                             O bł. Boże… dla Antoniego Boreckiego w 2 rocz. urodz.

17.30 Różaniec

18.00 + Barbara Dutkowska ( r.śm.) i zmarli z rodz. Kotalów i Dutkowskich – od córki i syna z rodzinami

 

9.00   (Zwierzyniec I )  + Maria, Franciszek Izydorczyk, Józef Jankowski – od syna Zdzisława z rodz.

11.00 (Dankowice) + Krystyna Krawczyk – od rodz. Robak: Mariana, Henryka i Honoraty z rodzinami

INTENCJE MSZALNE   od  25   do 31  października  2021

Naszą modlitwą otoczeni są:

poniedziałek   25  października                                                      

6.30 +Franciszek Żołnowski – od rodz. Siwkowskich z dziećmi

7.00  +Eugeniusz Janic – od sąsiadki Zofii z córkami  

17.00 1)+ Maria Bogatko-Zawada (1 r.śm.) i jej rodzice – od Teresy Bogatko

          2)+ Jan Księżyk – od Elżbiety i Pawła Niedziółka

Różaniec

18.00  1)+ Marianna Sówka – od chrześnicy Teresy z rodz.

           2)+ Janina Tomczyk  – od bratowej Krystyny z rodz.

Wtorek     26  października                                        

6.30 1)+ Zygmunt Żydziak – od wnuczki Katarzyny z mężem

        2)+ Janina Rychter – od syna Jerzego z żoną

7.00 1)+ Tadeusz Borecki – od chrześnicy Katarzyny Pilarz

        2)+ Lucyna Heluszka  - od sąsiadek Wiesławy Barańskiej i Róży Kęsik

17.00 + Helena Kulej – od sąsiadów Jeziorskich z rodz.

Różaniec

18.00 + Józef (rocz. śm.), Anna, Jan Słomian

Środa  27  października      

6.30 + Janina Ceglarz – od prac. Oczyszczalni i Ujęcia Wody w Krzepicach

7.00 + Irena Mrożek  – od brata Jana z rodz.

17.00  1) +Krzysztof Napieraj - od kuzynów Doroty i Zbigniewa z rodzinami

           2)+Zygmunt Kotasiński– od Teresy i Jerzego Buclińskich

Różaniec

18.00  1)+ Tadeusz Pawełczak – od siostry Marianny

           2)+ Bronisław Stasiak  – od Jolanty i Alojzego Małek

Czwartek  28  października       święto św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza         

6.30 1)+ Łukasz Cieśla – od Doroty i Andrzeja Cer

        2)+ Łukasz Cieśla – od sąsiadów Balasów

7.00 1) + Izabela Nagłowska (1 r.śm.) – od córki

        2)+ Stanisława Kulej – od wnuka Wojciecha z rodz.

17.00 W int. ks. Szymona oraz ks. Krzysztofa z racji imieninod Żywego Różańca

Różaniec

18.00 + Helena, Tadeusz, Józef, Waleria, Józef Włodarczykowie – od dzieci z rodzinami

Piątek   29  października                    

6.30  + Krystyna Kubicka – od chrześniaka Stanisława z Bożeną

7.00  + Józefa Sawicka – od Jarosława i Agnieszki Wiśniewskich z rodz.  

17.00 + Kazimierz, Damian Sosniccy – od sąsiadów Tracz

17.30 Różaniec

18.00 + Wacław Rakowski – od swatów Marietty i Karola Gworys

Sobota  30  października            

6.30 +Helena Kuc (5 r.śm.), Mariusz Burmiński i zm. z rodz. Kuców i Kabałów – od Henryka Kuc

7.00 + Józef i Marianna Pilśniak

17.30 Różaniec

18.00 + Jan Bąk, Józef Konieczko, Marianna, Adam Maj

Niedziela   31  października        31 Niedziela Zwykła                                                                                   

8.00 + Ryszard (11 r.śm.), Anna, Piotr Bujak, Zofia, Stanisław Bardzińscy

10.00 + Stanisław, Pelagia Fabiś – od najbliższej rodziny

12.00  Chrzty / Roczki / Jubileusze:

          Chrzest: Olivier Ostrowski

17.30 Różaniec

18.00 + Helena, Józef Kistela, Jerzy Kowalik

 

9.00   (Zwierzyniec I )  + Gertruda Radzioch – od Jadwigi i Marka Bujak

11.00 (Dankowice) + Tadeusz Kulej, Walentyna Kempińska – od Bożeny i Zenona Kozak

 

PONIEDZIAŁEK   1  LISTOPADA        uroczystość Wszystkich Świętych

W kościele parafialnym:

8.00  1)+ Marceli Raczyński, Stefan, Józefa, Tadeusz, Jan, Petronela, Jerzy, Wacław, Waldemar  

               Dyszlewscy, Michalina, Antoni Majorek – od rodziny

         2)+ Zdzisław Krakowiak (rocz. śm.)

10.00 + Irena, Zygmunt, Bogumiła, Marek, Paweł, Andrzej, Grażyna Furgalscy, Michalina, Karol Biś, Jan  

             Klimiuk, Roman Polak

W kaplicy na cmentarzu parafialnym:

11.00  Wypominki Oktawalne 1

11.45   Procesja żałobna

12.00  Msza św. Oktawalna 1