Intencje mszalne

Wszelkie nieścisłości lub błędy prosimy zgłaszać jak najszybciej w kancelarii parafialnej

INTENCJE   MSZALNE   od   30  listopada   2019  do  6  stycznia  2020

Naszą modlitwą otoczeni są:

Sobota  30  listopada     święto św. Andrzeja Ap.

6.30  1)+ Natalia Zaborowska – od rodz. Korzonek

        2)+ Stanisława Chęcińska – od Grażyny Kierat z rodz.

7.00 + Marian Piśniak – od rodz. Krotlów z Iwanowic Małych

       

Wieczór uwielbienia Pana Boga i modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie

pod przewodnictwem Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE

18.00   za parafian

18.15 (szpital)  + Janina Oczek – od prac. Szpitala Rejonowego w Krzepicach

 

Niedziela   1 grudnia     I Niedziela Adwentu   

7.00 + Wacław Napieraj (16 r.śm.)

9.00 + Anna, Stanisław Jeziorscy – od syna Jana z rodz.

10.30 za parafian / Chrzty/ jubileusze:    O bł. Boże …dla Stanisława Dyluś w 80 rocz. urodz. - od żony i dzieci z rodzinami

O bł. Boże…dla Miłosza Bujaka w 18 rocz. urodz.

O bł. Boże… dla Jakuba Kilana w 1 rocz. urodz.

 

12.00  + Regina, Stanisław Kadłubscy – od synów z rodzinami

18.00 + Kamil Kasprzak (9 r.śm.) – od rodziców i rodzeństwa

 

9.00   (Zwierzyniec) + Anna Wręczycka

10.30 (Dankowice)  + Piotr Żerdziński – od Eweliny i Gabrysi z rodzinami.

 

INTENCJE MSZALNE   od  2  do  8 grudnia  2019 r.

RORATY od poniedziałku do piątku o godz. 17.00

Naszą modlitwą otoczeni są:

 

Poniedziałek  2 grudnia      

6.30 1)+ Stanisław, Janusz, Stefania, Jan Dyszlewscy

        2)+ Andrzej Czajkowski – od kuzynek z Częstochowy

7.00  + Tadeusz Krakowiak – od rodz. Drosików

       

17.00 + Janusz Kochel – od Małgorzaty, Leszka i Kacperka Grzyb

18.00 + Zbigniew (6 r.śm.), Stanisław, Pelagia Hernaccy, Franciszek, Rozalia Jagieła

 

Wtorek  3 grudnia     

6.30   1)+ Andrzej Królak – od żony i dzieci

          2)+ Stanisława Chęcińska – od chrześniaka Henryka Ślusarczyka z rodz.

          3)+ Stanisława Chęcińska – od Henryka Kuca z rodz.

7.00  1)+ Zdzisław Krzemiński – od Matki Chrzestnej Aliny z rodz.

         2)+ Zdzisław Krzemiński – od rodz. Plucińskich

         3)+ Zdzisław Krzemiński – od Ireny Kik z Zajączek

17.00 + Henryk, Anna, Mieczysław Wieczorek, Marianna, Irena Kluba, Edward, Janina

              Rabenda i zm. z tych rodzin

18.00 + Za zmarłych w minionym miesiącu (w listopadzie 2019): ++ Stanisław Małek, Jadwiga Bujak, Feliksa Mielczarek,

            Janina Marcińczak, Aleksandra Chmielarska, Janina Matyja– od uczest. pogrzebu

 

Środa  4 grudnia       wsp. św. Barbary

6.30 1) za Dusze czyśćcowe

        2)+ Grzegorz Chądzyński – od sąsiadów Jana i Barbary Małoszyc

7.00 1)+ Józefa Nogalska – od rodz. Szczepaniaków, Hadasiów i Kęsików

        2)+ Józefa Nogalska – od Urszuli i Bogdana Rudlickich

17.00 1)O bł. Boże i opiekę NMP… dla członkiń Róży Ż.R. pw. Św. Barbary

         2)O bł. Boże i opiekę NMP dla Franciszki (90 rocz.ur.) i Tadeusza (93 rocz. ur.) w 65

              rocz. ślubu.

18.00 + Barbara Olczyk – od syna Pawła z rodz.

 

Czwartek  5  grudnia        

6.30  1)+ Marianna (8 r.śm.), Józef, Elżbieta Filak, Irena Grabowska – od Kazimierza z rodz.

         2)+ Danuta Abramczyk – od sąsiadów Gawinów

7.00  1)+ Natalia Zaborowska – od Barbary Świerczyńskiej i Alicji Żołnowskiej

         2)+ Zdzisław Wąsiński – od Aliny i Władysława Surowieckich

17.00  + Jadwiga Słomian – od córki Beaty z mężem

18.00  + Lucjan Kałuża (5 r.śm.) i zm. z rodz. Kałużów i Ciapów

 

Piątek   6 grudnia           I-szy Piątek m-ca     wsp. św. Mikołaja                                 

6.30 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa

       

 (Zwierzyniec) + Gertruda  Radzioch – od córki Lucyny z rodz.        

17.00 + Natalia Zaborowska – od rodz. Błach i Oset

18.00 + Franciszka, Bolesław, Zofia, Zdzisław, Wacław Krzemińscy – od rodziny

 

Sobota  7  grudnia         I-sza Sobota m-ca         wsp. św. Ambrożego

6.30  1)+ Czesław Strzelczyk – od Michała Muzyka

        2)+ Marian Piśniak – od Michała Muzyka

7.00 1)+ Teresa Muzyk – od męża Michała

        2) o nawrócenie grzeszników

 

18.00 + Zenon (6 r.śm.), Janina Sieja – od córki i syna z rodzinami

18.15 (szpital)  za parafian

 

Niedziela   8 grudnia     II Niedziela Adwentu   

uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

7.00 + Stefan i Kazimiera, Jan i Pelagia Majer

9.00 + Mirosław (16 r.śm.), Bogumił (13 r.śm.), Stanisława Warzyszyńscy

10.30 +Zofia, Eugeniusz, Adam (24 r.śm.) Krajewscy, Marianna, Jan Kaszuba, Janina,

           Stanisław Lida – od córki i siostrzenicy z rodz.

Chrzest: Mateusz Pietrzak; Nela i Helena Sawickie

11.30 Różaniec

12.00  O bł. Boże i opiekę NMP… dla Róży Ż.R. Rodziców Modlących się za Dzieci

18.00 + Gertruda Radzioch (1 r.śm.)

 

9.00   (Zwierzyniec) + Franciszek (10 r.śm.), Helena, Ireneusz Pawelak

10.30 (Dankowice)  + Bronisława Kowalewska – od OSP w Dankowicach

 

INTENCJE MSZALNE   od  9  do  15 grudnia  2019 r.

RORATY od poniedziałku do piątku o godz. 17.00

Naszą modlitwą otoczeni są:

 

Poniedziałek  9 grudnia      

6.30 1)+ Waleria, Piotr Pawełczak, Jadwiga, Jan Pyrak

        2)+ Anna Rudzka – od sąsiadów Rudlickich

7.00  + Ewa Kulejewska – od syna Macieja z  żoną    

17.00 + Henryk Kopacz – od Andrzeja Kopacza z rodz.

18.00 + Franciszek, Rozalia Jagieła, Antoni Kałmuk, Zenon Słomian, Zbigniew  Hernacki

Wtorek  10 grudnia     

6.30   1)+ Halina Wydmuch – od Roberta Kotasińskiego z rodz.

          2)+ Eugeniusz Ślusarczyk – od Tomasza i Julii

          3)+ Kazimierz Ślusarczyk – od Anny i Mariusza Chęcińskich   

7.00  1)+ Kazimierz Krysiak – od rodz. Bujaków i Kulejewskich

         2)+ Zbigniew Krysiak – od Barbary i Krzysztofa Brzozowskich

         3)+ Zbigniew Krysiak – od Roberta Brzozowskiego z rodz.

17.00 + Alicja Kudelska – od wnuków Marcina i Karola

18.00 + Henryk (2 r.śm.), Anna, Stefan Kopacz, Marianna, Józef, Bronisław, Zenon Pilśniak,

             Janina Żydziak – od Zofii Kopacz z rodz.

Środa  11 grudnia      

6.30 1)+ Jerzy, Olga Pagacz, Henryka, Stanisław Habera

        2)+ Marianna Tyrała – od rodz. Kraszewskich

7.00 1)+ Maria Pietrzak – od sąsiadów Kała i Olejnik

        2)+ Marek Tomaszewski – od rodz. Polisów i Lisowskich

17.00 + Józef Kwaśny – od brata Jakuba z rodz.

18.00 + Aniela, Antoni Pyrak

Czwartek  12  grudnia        

6.30  1)+ Katarzyna, Władysław i zm. z rodz. Konarskich

         2)+ Andrzej Pawełczak – od sąsiada Pilarza z rodz.

7.00  1)+ Wojciech Adrianowicz – od Małgorzaty, Barbary, Anny Brzezińskich

         2)+ Wojciech Adrianowicz – od Marianny Sówki

17.00  + Władysław Dołaszyński (5 r.śm.)  

18.00  + Bronisława Szczepaniak – od Jarosława i Marioli Szczepaniaków z rodz.

 

Piątek   13 grudnia                                                     wsp. św. Łucji                                 

6.30 1)+ Antoni Tomczyk – od rodz. Smolarków

        2)+ Zygmunt Pietrzak – od rodz. Pilśniaków i Kieratów

7.00  1)+ Weronika Holak - od wnuka Karola z rodz.

         2)+ Jerzy Dyszlewski - od rodz. Hampel i Szostek

17.00 + Jadwiga Słomian – od wnuczki Kamili z Łukaszem

18.00 + Lucyna, Leopold Krawczyk, Cecylia, Walenty, Kazimierz Napieraj

 

Sobota  14  grudnia                                              wsp. św. Jana od Krzyża

6.30  Za dusze czyśćcowe  

7.00 1)+ Błażej Noga – od kolegów z firmy KESMET z Krzepic

        2)+ Błażej Noga – od kolegów z firmy KESMET z Częstochowy

Wieczór uwielbienia Pana Boga  oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie

pod przewodnictwem Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE

18.00 + Stanisław Kierat i zm. z rodz. Kęsików i Kieratów

18.15 (szpital)  + Kazimierz Sośnicki – od brata Zygmunta z rodz.

 

Niedziela   15 grudnia     III Niedziela Adwentu   

REKOLEKCJE ADWENTOWE  ( 15 – 17 XII)

 

7.00 + Józef (7 r.śm.), Sylwester Mszyca

9.00 + Grażyna Kweczlich (15 r.śm.) – od córki z rodz.

10.30  Roczki/ Jubileusze:

O bł. Boże dla Przemysława Tekieli w 12 rocz. urodz. – od rodziców i dziadków

O bł. Boże dla Tymona Więcławika  w 1 rocz. urodz.

12.00  + Józef (5 r.śm.), Marianna, Walenty Kapuścik

18.00 + Roman, Emilia Włodarczyk, Józef, Piotr, Julianna, Jadwiga Jarawka, Marianna,

              Czesław Filak

 

14.00   (Zwierzyniec) + Marian Piśniak – od rodz. Kiepurów i Sośniaków

15.30 (Dankowice)  + Zofia, Marian, Jan Gawin, Zofia, Zygmunt Mielcarz

INTENCJE MSZALNE   od  16  do  22 grudnia  2019 r.

RORATY od poniedziałku do piątku o godz. 17.00

Naszą modlitwą otoczeni są:

 

Poniedziałek  16 grudnia                 REKOLEKCJE ADWENTOWE   15 – 17 XII

6.30  bez nauki      1)+ Aniela Szkopińska – od chrześnicy Jagody z rodz.

                              2)+ Stanisław Rudlicki – od Heleny Kotasińskiej z rodz.

 

9.00   z nauką ogólną      + Natalia Zaborowska – od rodz. Nicpoń z Kuźniczki

 

Od godz. 10.30 odwiedziny chorych (prosimy zgłaszać adresy do niedzieli 15XII)      

 

16.30  RORATY dla dzieci i dorosłych       + Antoni (30 r.śm.), Maria Kopacz – od córek

18.00 dla młodzieży i dorosłych          + Anna (17 r.śm.), Stanisław Heluszka

19.00 nauka stanowa dla rodziców

Wtorek  17 grudnia                           REKOLEKCJE ADWENTOWE   15 – 17 XII

6.30  bez nauki       + Andrzej Zielonko – od Jacka Kweczlicha

                              DZIEŃ SPOWIEDZI REKOLEKCYJNEJ         8.30 – 10.30

9.00  +Stanisław Rudlicki – od siostry Barbary Tylikowskiej z rodz.

10.30 dla seniorów, osób chorych, osłabionych wiekiem. Błogosławieństwo dla wdów i wdowców       

         1)+ Jadwiga, Kazimierz Brzozowscy – od rodz. Chyrzyńskich z ul. Broniewskiego

         2)+ Wincenty Brzozowski – od Grażyny i Daniela Rozik

                              DZIEŃ SPOWIEDZI REKOLEKCYJNEJ         16.00 – 18.00

16.30  RORATY Błogosławieństwo małżeństw i dzieci           + Wiktor Jackiewicz – od rodz. Litwińczyków

 

18.00  Błogosławieństwo małżeństw i młodzieży    +Jolanta Jackiewicz – od córki Edyty z mężem

 

Środa  18 grudnia      

6.30 1)+ Zofia Wieczorek – od brata Ryszarda z rodz.

        2)+ Józef Wieczorek – od szwagra Ryszarda z rodz.

7.00 1)+ Lucyna Sawicka – od Jadwigi Sawickiej i rodz. Łukasik

        2)+ Lucyna Sawicka – od Lucyny Majzner

17.00 + Józefa Sawicka – od córki Gabrieli z rodz.

18.00 + Marianna Kulawik – od córki Haliny i Krystyny

Czwartek  19  grudnia        

6.30  1)+ Grzegorz Chądzyński – od właściciela i pracowników firmy EXACT

         2)+ Stanisława Dobranowska – od Barbary i Henryka Olejnik

7.00  1)+ Dariusz Juszczyk – od żony Agnieszki

         2)+ Dariusz Juszczyk – od Renaty i Janusza Krzemińskich z wnuczką Wiktorią

17.00  + Janina Świć-Irach – od Bożeny i Ryszarda Chłądzyńskich

18.00  + Józef Chyra (25 r.śm.) – od brata Włodka z rodz.

Piątek   20 grudnia                                                                                       

6.30 1)+ Stefania Matusiak – od rodz. Więcławik i Kowalczyk

        2)+ Stefania Matusiak – od swatki Natalii Kazimierczak z rodz.

7.00 1)+ Halina Wydmuch – od Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego

        2)+ Barbara Zalska – od Romana i Doroty Zalskich

17.00 + Genowefa Dyngus – od Żanety, Piotra, Mateusza Gawlik       Zakończenie RORAT  dla dzieci

18.00 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych (tzw. zbiorowa):

Ś.P.:

1. Lucyna Kierat  – od sąsiadów Napierajów

2. Stanisława Wieczorek – od rodz. Dylusiów z Dankowic

3. Jerzy Maciejewski – od sąsiadki Marii Kluba z rodz.

4. Marianna Tyrała – od Kółka Rolniczego w Kuźniczce

5. Natalia Zaborowska – od Stanisława Kisteli

6. Alina Chyrzyńska – od rodz. Chęcińskich z Szarek

7. Eugeniusz Ślusarczyk – od kolegi Janka z rodz.

8. Irena Chyrzyńska – od rodz. Brzozowskich

9. Kazimierz Ślusarczyk – od rodz. Skibińskich z Dankowic

10. Zofia Wieczorek – od rodz. Chęcińskich i Hamelów

11. Józef Wieczorek – od sąsiadów z ul. Norwida

12. Gertruda Radzioch – od Wandy Grzyb z rodz.

13. Lucyna Sawicka – od rodz. Kobusów

14. Wincenty Brzozowski – od Władysławy Orłowskiej z d. Latusińska

15. Zenobia Bujak – od rodz. Radzioch

16. Eugeniusz Bujak – od prac. firm AGAPOL i DREWPOL

17. Bogdan Korzekwa – od chrześnicy Agnieszki z rodz.

18. Bronisław Pijanowski – od teściowej Zofii

19. Marian Zena – od M. Chrzestnej z rodz.

20. Anna Rudzka – od rodz. Boreckich z Sosnowca

21. Kazimiera Religa – od Zenona Kisteli z rodz.

22. Genowefa Bałacińska – sąsiadów Eliaszów

23. Marcin Bałaciński – od sąsiadów Korzekwa i Kierat

24. Jarosław Kęsik – od rodz. Olszewskich

25. Maria Gawlik – od bratowej Krystyny z rodz.

26. Kazimierz Antczak – od sąsiada Zbigniewa Robaka z rodz.

27. Bolesława Olczyk – od synowej Barbary z córką Justyną z rodz.

28. Józefa Sawicka – od Dyrekcji, Grona Pedagog. i prac. administr. Szk. Podst. nr 1 w Krzepicach

29. Jerzy Cybulski – od rodz. Konieczko

30. Jadwiga Słomian – od Barbary i Stanisława Fajer ze Starokrzepic

31. Krzysztof Napieraj – od Łukasza Walkowiaka i Agaty Sztorch

32. Krystyna Rosicka – od brata Pawła z rodz.

33. Jacek Rosicki – od szwagra Pawła z rodz.

34. Helena Kordjaczynska – od syna Andrzeja

35. Piotr Przygoda  - od sąsiadów Wydmuchów i Pilaków        

36. Tadeusz Kulejewski   – od brata Grzegorza z żoną

37. Krzysztof Organek – od Roberta i Agaty Sawickich

38. Dariusz Juszczyk – od rodz. Matusiak z Jaworzna

39. Antoni Słomian – od Katarzyny i Jacka Kasprzyk z rodz.

40. Mieczysław Kurczyński – od rodz. Mikułów

41. Piotr Żerdziński – od rodz. Rychter

42. Stanisław Rudlicki – od Piotra i Bożeny Widera z rodz.

43. Jadwiga Bujak – od mamy

44. Stanisław Małek – od sąsiada Wiesława Boreckiego z synami

45. Feliksa Mielczarek – od rodz. Tadeusza Sawickiego

46. Janina Marcińczak – od rodz. Kłysów z Sieradza

47. Krystyna (1 r.śm.), Bronisław, Kazimierz Antczak – od Stanisława z żoną

 

Sobota  21  grudnia                                              

6.30  1)+ Henryk Matusiak (2 r.śm.) – od żony Marii i dzieci

         2)+ Stefania Matusiak – od swatki Agnieszki Wochnik z rodz.   

7.00 1)+ Anna Starościk – od Wandy i Marcelego Raczyńskich

        2)+ Anna Starościk – od Ewy i Krzysztofa Raczyńskich

18.00 + Wincenty, Helena Brzozowscy – od swatowej Zofii z córką

18.15 (szpital)  za parafian

 

Niedziela   22 grudnia     IV Niedziela Adwentu   

7.00 Za dusze czyśćcowe

9.00 o bł. Boże ….. dla Renaty Krzemińskiej w 65 rocz. urodzin

10.30  Roczki/ Jubileusze:

O bł. Boże … dla Janiny w 80 rocz. urodz. oraz  dla Adama z racji imienin

O bł. Boże … dla Małgorzaty i Wojciecha Kołodziejów  w 30 rocz. ślubu

12.00  + Adam Sieja

18.00 + Helena, Józef Kistela, Jerzy Kowalik

 

9.00   (Zwierzyniec) + Antonina, Jan Izydorczyk, Emilia, Józef Labocha

10.30 (Dankowice)  + Piotr Żerdziński – od rodz. Żydziaków

 

INTENCJE MSZALNE   od  23  do  29 grudnia  2019 r.

Naszą modlitwą otoczeni są:

 

Poniedziałek  23 grudnia      

6.30 + Jolanta Jackiewicz – od chrześnicy Agnieszki z rodz.    

7.00  1)+ Teresa Potok – od Marii i Leszka z rodz.

         2)+ Teresa Potok – od rodz. Czachowinów

(Dankowice) 16.30 Różaniec / 17.00 + Piotr Żerdziński – od sąsiadki Haliny Kulej z rodz. Warzochów

17.00 + Henryk Kopacz – od Ireny Pilśniak z rodz.

18.00 + Bronisława Szczepaniak – od Lidii Krawczyk z rodz.

Wtorek  24 grudnia       WIGILIA  NARODZENIA PAŃSKIEGO

6.30   1) za dusze czyśćcowe

          2)+ Zofia Wydmuch – od wnuków:Moniki z Dawidem, Marcina, Aleksandry, Radosława oraz Zuzuanny        

7.00  1)+ Wacław, Waldemar Dyszlewscy – od Wandy Dyszlewskiej z rodz.

         2)+ Ewa, Józefa, Józef Kulejewscy

Po południu Wieczerze Wigilijne w domach rodzinnych

 

UROCZYSTOŚCI   NARODZENIA PAŃSKIEGO

 

22.00  Zwierzyniec   + Władysław, Katarzyna, Marianna, Franciszek Kochel

22.00  Dankowice    + Petronela, Józef, Damian, Władysław, Kazimierz Sośniccy, Zdzisław Wąsiński

 

Środa  25 grudnia       Narodzenie Jezusa Chrystusa    uroczystość

 

0.01 PASTERKA      za Parafian

 

Szpital 7.00 + Janina Tomczyk – od prac. Szpitala w Krzepicach

 

9.00 + Michalina, Karol Biś, Irena, Bogumiła, Halina, Zygmunt, Marek, Paweł, Andrzej

           Furgalscy, Jan Klimiuk, Roman Polak

10.30 +Helena, Władysław, Zygmunt Wydmuch, Scholastyka, Tadeusz Kostrzewscy         

12.00 + Bronisława (6 r.śm.), Ignacy (25 r.śm.) Garus, Zygmunt Heluszka – od córki Danuty z dziećmi

18.00 + Adam Nicpoń – od żony z dziećmi

 

9.00  (Zwierzyniec) + Anna, Jan Jagieła, Franciszek Kulej, Józef Kuc

10.30 (Dankowice) +Marianna, Władysław, Waldemar Grandys, Helena, Franciszek Jagieła, Piotr Żerdziński

 

Czwartek  26  grudnia                 święto     św. Szczepana

7.00  + zm. z rodz. Sławutów, Trochów, Gloców i Cieślów

9.00  + Szczepan, Józef, Tomek Ogórek, Stanisława, Piotr Grzyb

10.30  + Józef, Weronika, Wacław Chlebowscy, Maria Borecka  

12.00  + Tadeusz, Marian, Józef, Scholastyka Biedroń, Zofia Libner z d. Biedroń – od syna i brata Bronisława

18.00  + Jan, Stefania, Stanisław, Janusz Dyszlewscy, Bolesław, Marianna Gładysz

 

9.00 (Zwierzyniec) + Anna, Piotr, Józef Chyra, Zofia, Jan Kołodziej

10.30 (Dankowice)  + Franciszka, Jan Kęsik, Katarzyna, Piotr, Jan, Adam Sztajglik

 

Piątek   27 grudnia                      święto    św. Jana Ewang.                                  

Początek Wizyt Duszpasterskich w Rodzinach

6.30  + Janina Wójcik

7.00  + Teresa Kajdan – od koleżanki Haliny Kotasińskiej

17.30 + Janusz Kochel – od siostry Alicji

18.00 + Tadeusz Mszyca (31 r.śm.) – od żony i dzieci z rodzinami

 

Sobota  28  grudnia      święto Świętych Młodzianków Męczenników

6.30  1) +Eugeniusz Bujak – od wnuków i wnuczek

         2) +Eugeniusz Bujak – od siostry Honoraty z rodz.

7.00 1)+ Zdzisława Biernacka – od córki Marii z mężem

        2)+ Zdzisława Biernacka – od córki Beaty z rodz.

 

18.00 + Eugeniusz Sawicki – od wnuka Jakuba z rodzicami

18.15 (szpital)  za parafian

 

Niedziela   29 grudnia     święto ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI, JÓZEFA

                                 

7.00 Dziękczynna pewnej rodziny

9.00 + Władysław Żołnowski – od żony i dzieci

10.30 Chrzty/ Roczki/ Jubileusze:

12.00 + Ryszard Wiśniewski (17 r.śm.), zmarli rodzice z obu stron, brat Henryk

18.00 + Stanisław Topij (29 r.śm.) – od żony i dzieci z rodzinami

 

9.00   (Zwierzyniec) + Marian Piśniak – od Renaty i Stanisława Grzyb

15.30 (Dankowice)  + Zdzisław Wąsiński – od córki Eweliny z rodz.

 

INTENCJE MSZALNE   od  30  grudnia  2019 r.  do 6 stycznia 2020

Naszą modlitwą otoczeni są:

 

Poniedziałek  30 grudnia      

6.30 1)+ Piotr Kubicki (3 r.śm.)

        2)+ Bogdan Korzekwa – od Zbigniewa Kuleja z rodz.

7.00  1)+ Bronisław Pijanowski – od Reni i Małgosi z rodzinami

         2)+ Bronisław Pijanowski – od przyjaciół córki Justyny i zięcia Karola

17.30 + Józef Kwaśny – od Teodozji Chęcińśkiej z rodz.

18.00 + Wiesław Szkopiński i jego rodzice, Marian Kajkowski

Wtorek  31 grudnia        wsp. św. Sylwestra

6.30   1)+ Weronika Holak – od rodz. Barosów

          2)+ Weronika Holak – od chrześnicy Bożeny Baros z rodz.

7.00  1)+ Elżbieta Kotas – od nauczycieli-emerytów ze Szkoły Podstawowej w Krzepicach

         2)+ Elżbieta Kotas – od Zdzisławy Kucharskiej i Elżbiety Ogonowskiej

         3)+ Jadwiga, Anna, Antoni Bujak – od Jana Bujaka

17.00   MSZA ŚW.  NA ZAKOŃCZENIE ROKU KALENDARZOWEGO

Środa  1 stycznia       uroczystość  Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

7.00 + Piotr Rychter

9.00 + Czesław Ogórek – greg. 1

10.30 + Anna Starościk – od Arkadii Paroska i Marii Owczarek

12.00 + Kazimierz Krysiak – od Marii Paliwoda z córkami

18.00 + Alicja Kudelska – od rodz. Macochów

 

9.00 (Zwierzyniec)  + Stanisław (18 r.śm.), Honorata, Piotr Augustyniak,, Ignacy, Julianna Grzyb – od żony z rodz.

10.30 (Dankowice) + Piotr Żerdziński – od koła Różańcowego p.w. św. Faustyny w Dankowicach

 

Czwartek  2 stycznia     I-szy Czwartek m-ca    wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

6.30  + Czesław Ogórek – greg.2

7.00  + Kazimierz Ślusarczyk – od Małgorzaty i Krzysztofa Samogórskich

17.30  + Błażej Noga – od Zarządu i zawodników KS „LISWARTA” Krzepice

18.00  + Piotr Przygoda – od żony Teodozji

 

Piątek   3 stycznia           I-szy Piątek m-ca                    wsp. Najśw. Imienia Jezus                                 

6.30 Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa

       

 (Zwierzyniec) + Janusz Kochel – od  kuzynki Marii Kierat z rodz.      

17.30 + Czesław Ogórek – greg.3

18.00 + Waleria (rocz.śm.), Piotr, Kazimiera, Andrzej Pawełczak, Jan, Jadwiga Pyrak

 

Sobota  4 stycznia          I-sza Sobota m-ca        

6.30  O nawrócenie grzeszników

7.00 + Daniela, Leszek, Ryszard Zając, Zuzanna, Kazimierz Sawiccy – od Ireny Kowalik z rodz.

18.00 + Czesław Ogórek – greg.4

18.15 (szpital)  za parafian

 

Niedziela   5 stycznia     II Niedziela po Narodzeniu Pańskim   

 

7.00 + Janina Księżarek ( 4 r.śm.)

 9.00 + Czesław Ogórek – greg.5

10.30 Roczki/ Jubileusze/ Rocznice/ Chrzest

12.00  + Teresa Beta (12 r.śm.) – od córki Krystyny z rodz.

18.00  + Władysława Głuszek – od córki z rodz.

 

9.00   (Zwierzyniec) + Damian Wojciechowski, Bolesława, Stanisław, Alojzy, Ryszard, Zbigniew Grzyb

10.30 (Dankowice)  + Mieczysław Robak z rodzic., Helena, Franciszek Jagieła, Antoni Wrotny

 

Poniedziałek  6  Stycznia   urocz. Objawienia Pańskiego  (Trzech Króli)

7.00 + Jadwiga, Zbigniew Kasterscy, Sławomir Ślifierski

9.00  Dziękczynna pewnej rodziny za rok 2019

10.30 + Czesław Ogórek – greg. 6

12.00 + Zofia (19 r.śm.), Kazimierz, Zofia, Władysław Grabarek – od Renaty z rodz.

18.00 + Zenobia Bujak – od córki Anny z mężem

 

9.00   (Zwierzyniec) + Teresa Muzyk – od Jolanty i Zbigniewa Szyjków

10.30 (Dankowice)  + Piotr Żerdziński – od rodz. Trawińskich i Jagiełów