Ogłoszenia - 19 maja 2024 - 8 NIEDZIELA WIELKANOCNA - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

KANCELARIA  PARAFII  czynna:

w poniedziałek, środę, piątek w godz.  15.30 - 17.00

we wtorek, czwartek i sobotę w godz. 8.00 - 9.30

Kancelaria nieczynna:  w święta i uroczystości kościelne i państwowe oraz w I-sze Piątki m-ca .

HARMONOGRAM  MSZY ŚW.  w PARAFII p.w. św. JAKUBA Ap.  w KRZEPICACH  w czasie  ROKU  SZKOLNEGO ( 12 lutego - 22 czerwca):

W niedziele:  

Krzepice  (kościół parafialny)8.00;  10.00;  12.00;   18.00

                       Zwierzyniec I  (kaplica) -  9.00

                       Dankowice      (kaplica) -   11.00

W dni powszednie:  (tylko kościół parafialny)     

od poniedziałku  do piątku -  6.30; 7.00; 17.30 (w V, VI, X oraz RORATY w XII o godz. 17.00); 18.00

     Spowiedź w godz.: 6.30 – 7.00 oraz 17.30 – 18.00   

w soboty:   6.30;   7.00;  18.00  (Msza św. niedzielna);   w szpitalu (niedzielna) o godz. 19.00         

    Spowiedź w godz. 6.30 - 7.00 oraz o godz. 18.00

Sakr. Pokuty w niedziele  tylko w miarę możliwości (obecności) drugiego księdza ( w trakcie Lit. Słowa)

 

 

19 maja 2023

8 Niedziela Wielkanocna

ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO

DZIŚ:-  uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Obdarzeni darami Bożymi idziemy przez życie jako uczniowie Chrystusa bez lęku związanego z realiami i okolicznościami zmieniającego się świata oraz zamętu i cierpień jakie powstają przez ludzką grzeszność i złość. Nasza wierność Panu Bogu i osobistemu powołaniu jest zarówno dla nas jak i dla świata  doświadczeniem zbawienia, relacji z Panem Bogiem, wolności i zwyciężania dobra nad złem.

- nabożeństwo popołudniowe o godz. 17.30

W BIEŻĄCYM  TYGODNIU:

- w liturgii: w poniedziałek 20 V Święto NMP Matki Kościoła - drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego. Msze św. w naszym kościele  godz. 6.30;   9.00   i  18.00. Kancelaria parafialna w tym dniu nieczynna;

w czwartek 23 V święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – o godz. 18.00 Msza św. w intencji kapłanów posługujących w naszej Parafii i stąd pochodzących: o ich świętość i wytrwanie w powołaniu;

w piątek 24 V wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych.

- możliwość nocnej adoracji Najśw. Sakramentu: z czwartku na piątek 23 / 24 V

PRZYGOTOWANIE  DO I-szej KOMUNII ŚW:

Próby: w poniedziałek 20 V i we wtorek 21 V o godz. 16.00 . 

Spowiedź i Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych w piątek 24 V o godz. 15.30. (Dzieci przynoszą ze sobą świece)

Sprzątanie kościoła i przygotowanie do uroczystości w środę 22 V od godz. 15.30 oaz po Mszy św. wieczornej.

MSZE ŚW. o DOBRE PLONY:

w kaplicy w Zwierzyńcu I: we wtorek 21 V o godz. 19.00

w Krzepicach, przy Krzyżu – skrzyżowanie ul. Kościuszki i Dąbrowskiego: czwartek 23 V o godz. 19.00

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ  26  V uroczystość TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.  To święto uświadamia nam, że natury i istoty Boga nie jesteśmy w stanie całościowo ogarnąć naszymi naturalnymi zdolnościami umysłu i serca. Przyjmujemy z wiarą Boże Objawienie dane nam przez Jezusa Chrystusa i otwieramy się na nieskończoność poznawania Pana Boga. To święto jest także w naszej Parafii dniem uroczystości I-szej Komunii św. Uroczysta Msza św. Pierwszokomunijna rozpocznie w niedzielę 26 V o godz. 11.30. Stąd prośba aby osoby, które nie mają swoich bliskich pośród tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych uczestniczyły we mszy niedzielnej w innych godzinach. Miejsca w ławkach bezpośrednio za dziećmi są zarezerwowane dla ich rodziców.

Przypominamy także o ważności praktyki Komunii św. wielkanocnej dla wszystkich, którzy do tej pory nie skorzystali z tego daru Obecności Pana Jezusa i możliwości pojednania z Nim. Można to uczynić w bieżącym tygodniu podczas liturgii Mszy św.

W przyszłą niedzielę 26 V , jako w czwartą niedzielę m-ca, taca zbierana podczas Mszy św. jest tacą inwestycyjną . Serdecznie dziękujemy za składane ofiary przeznaczone na prace gospodarcze naszej Parafii.

W przyszłą niedzielę będzie można oddać krew przy OSP Krzepice w godz. 9.00 – 13.00

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) które w bieżącym roku przypada w czwartek 30 maja.

Tegoroczna trasa procesji Eucharystycznej przebiega następująco:

wyjście z kościoła na ul. Kazimierza Wielkiego a następnie przejście ulicami: Kazimierza Wielkiego (do kapliczki) – Polna– Strażacka (do OSP) – Kościuszki (do ul. Częstochowskiej) – Częstochowska (w stronę ul. Krakowskiej) – Krakowska – Rynek im. Powstańców 1863 – kościół.

Umiejscowienie ołtarzy na trasie procesji:

Ołtarz I   – kapliczka na ul. Kazimierza Wielkiego. – odpow. mieszkańcy ul. Kazimierza Wielkiego i Żywy Różaniec

Ołtarz II  – przy remizie OSP w Krzepicach – odpow. Druhowie OSP i ich najbliżsi

Ołtarz III – na skwerze, przy pomniku, przy skrzyżowaniu ul Częstochowskiej i  3 Maja  – odpow. Koło Emerytów nr 2 i Służba Liturgiczna

Ołtarz IV – na Rynku im. Powstańców 1863 – odpow. Rada Parafialna, Krąg Rodzin i inni  członkowie grup duszpasterskich oraz osoby, które chcą włączyć się w tę posługę

Prosimy także dzieci i ich najbliższych o zbieranie płatków kwiatów, które będą wykorzystane podczas procesji.

PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA na Jasną Górę tradycyjnie odbywa się w I-szą sobotę czerwca – 1 VI br. Jasnogórskie spotkanie to szczególny czas modlitwy za Kościół, papieża, Ojczyznę, o pokój, za rodziny i młodzież oraz zachęta „by różaniec stał się modlitwą wszystkich”.  Jest to jednocześnie kolejny rok Wielkiej Nowenny Różańcowej, będącej duchowym przygotowanie do jubileuszem 200-lecia powstania Żywego Różańca. Osoby, które chciałyby udać się wspólnie, autokarem na tę pielgrzymkę proszone są o zapisy w zakrystii lub kancelarii parafialnej do przyszłej niedzieli  26 maja włącznie.

 PROPOZYCJA dla MAŁŻEŃSTW i RODZICÓW: WEEKEND MAŁŻEŃSKI to czas poświęcony pogłębieniu relacji małżeńskich i rodzicielskich. Termin: 31 maja – 2 czerwca b.r. Miejsce: Szkoła Katolicka w Wieluniu. Szczegóły na internetowej stronie Parafii oraz na stosownym afiszu w gablocie informacyjnej.

Zachęcamy do nabycia i lektury pracy ks. Michała Widery Z dziejów parafii w Starokrzepicach. W 110. rocznicę poświęcenia kościoła. Praca ta przybliża nam historię ziemi krzepickiej – naszej małej ojczyzny. Warto się zapoznać z tą pracą i mieć ją u siebie w biblioteczce. Cena 80 zł. Do nabycia w zakrystii i kancelarii parafialnej.

Dziś, w niedzielę 19 maja o godz. 18.00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach odbędzie się spotkanie autorskie z ks. dr. Michałem Widerą połączone z promocją jego książki. Spotkanie autorskie odbędzie się także w kościele w Starokrzepicach (niedziela,19 V o godz. 16.45).

W ZWIĄZKU Z CIEPŁĄ PORĄ ROKU i W NAWIĄZANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH ZWYCZAJÓW informujemy, że  duża brama kościoła (duża kruchta - aż do kraty) będzie otwarta w ciągu dnia. Jest to ułatwienie dla osób mających trudności z korzystaniem ze schodów (do Kaplicy Wieczystej Adoracji). Takie otwarcie kościoła będzie do jesieni.

Zachęcamy do nabycia i lektury Tygodnika NIEDZIELA i kwartalnika historyczno-duszpasterskiego  MAGAZYN NIEDZIELI

Zachęcamy do osobistej adoracji Najśw. Sakramentu w kaplicy wieczystej adoracji: w niedziele od 13.00  do  17.00   oraz  w dni powszednie od 7.00 do 17.00 .

 

 

HARMONOGRAM  POSŁUGI  w PARAFII p.w. św. JAKUBA Ap.  w KRZEPICACH  w czasie WAKACJI  LETNICH   i  FERII ZIMOWYCH:

MSZE ŚW.:

W niedziele:  

Krzepice  (kościół parafialny)8.00;  10.00;  12.00;   18.00

                       Zwierzyniec I  (kaplica) -  9.00

                       Dankowice      (kaplica) -   11.00

W dni powszednie:  (tylko kościół parafialny)     

od poniedziałku  do piątku -  6.30; 18.00

     Spowiedź w godz.: 6.15 – 6.30 oraz 17.30 – 18.00   

w soboty:    7.00;  18.00  (Msza św. niedzielna)     w szpitalu (niedzielna) o godz. 19.00         

    Spowiedź w godz. 6.30 - 7.00 oraz o godz. 18.00

Sakr. Pokuty w niedziele  tylko w miarę możliwości (obecności) drugiego księdza ( w trakcie Lit. Słowa) 

 

PRZEŻYWAJMY  HISTORIĘ  SWOJEGO ŻYCIA  RAZEM CHRYSTUSEM I WE WSPÓLNOCIE ZE SOBĄ CZYLI  WE WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI I ZROZUMIENIU. PAN JEZUS DAJE NAM PRZYKŁAD WIERNOŚCI BOGU, ROZTROPNOŚCI, ODWAGI, POKOJU SERCA I WYTRWAŁOŚCI.