Myśli Proboszcza na trudny czas
wtorek, 28 kwietnia 2020 13:26

„Spotkania ze Zmartwychwstałym” IV

Kleofas z drugim uczniem zostawiają wspólnotę Kościoła i udają się do Emaus. Dla nich wszystko się skończyło. Oni spodziewali się innego biegu wydarzeń, dlatego są rozczarowani i załamani. Ale Jezus z nich nie zrezygnował. Dołącza się do nich, rozmawia z nimi i Pisma im wyjaśnia, aby na nowo wzbudzić wiarę w ich sercach. W końcu zmartwychwstały Jezus daje się poznać przy „łamaniu chleba” czyli podczas Eucharystii. Po tym wydarzeniu uczniowie wracają do Jerozolimy, do wspólnoty Kościoła. Każdemu z nas może się zawalić świat planów i pragnień, tak jak tym uczniom. Może jedyną reakcją będzie ucieczka od tego, co jest trudne i co boli. Ale to wydarzenie uczy nas, że Jezus z nas nie rezygnuje, że jest blisko i pragnie rozmowy z nami. I aby na nowo wzbudzić wiarę w naszych sercach, będzie On Pisma nam wyjaśniał i da się poznać i doświadczyć w Eucharystii. A na koniec przyprowadzi nas do wspólnoty Kościoła.