Myśli Proboszcza na trudny czas
czwartek, 23 kwietnia 2020 14:02

„Spotkania ze Zmartwychwstałym” I

Chrystus zmartwychwstał! To jest najwspanialsza  wieść dla człowieka w historii ludzkości. Końcem człowieka już nie musi być grzech i śmierć, ale nowe życie z Bogiem, które przynosi zmartwychwstały Chrystus. Dlatego Jezus mówi: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Wiara w Jezusa, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał i żyje, to „powtórne narodzenie” i życie wieczne. Ale to także początek szczególnych spotkań z Chrystusem zmartwychwstałym.