Ogłoszenia - 24 września 2023 - 25 Niedziela Zwykła

HARMONOGRAM  MSZY ŚW.  w PARAFII p.w. św. JAKUBA Ap.  w KRZEPICACH  w czasie  ROKU  SZKOLNEGO:

W niedziele:  

Krzepice  (kościół parafialny)8.00;  10.00;  12.00;   18.00

                       Zwierzyniec I  (kaplica) -  9.00

                       Dankowice      (kaplica) -   11.00

W dni powszednie:  (tylko kościół parafialny)     

od poniedziałku  do piątku -  6.30; 7.00; 17.30 (w V, VI, X oraz RORATY w XII o godz. 17.00); 18.00

     Spowiedź w godz.: 6.30 – 7.00 oraz 17.30 – 18.00   

w soboty:   6.30;   7.00;  18.00  (Msza św. niedzielna);   w szpitalu (niedzielna) o godz. 19.00         

    Spowiedź w godz. 6.30 - 7.00 oraz o godz. 18.00

Sakr. Pokuty w niedziele  tylko w miarę możliwości (obecności) drugiego księdza ( w trakcie Lit. Słowa)

 

KANCELARIA  PARAFII  czynna:

od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 9.00

oraz od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 17.00

Kancelaria nieczynna:  w święta i uroczystości kościelne i państwowe oraz w I-sze Piątki m-ca .

 

24 września 2023

 25 NIEDZIELA  ZWYKŁA

DZIŚ:

-  zbierana taca jest tacą inwestycyjną przeznaczoną na zobowiązania wynikające z prac remontowych dachu nad małą kruchtą. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w troskę o materialny stan naszego parafialnego kościoła. Jak widać prace są już na etapie zakończenia.

-  Błogosławieństwo uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej (kl. I-sze) oraz ich przyborów szkolnych w czasie Mszy św. o godz. 12.00. Zapraszamy.

- Przygotowanie do Rocznicy I-szej Komunii św. i praktyki I-szych Piątków m-ca:

Dzieci przygotowujące się do uroczystości Rocznicy pierwszokomunijnej oraz ich rodziców zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00. Po Mszy św. (ok. 12.45) spotkanie organizacyjno-katechetyczne dla dzieci i ich rodziców.

- Niedzielne nabożeństwo popołudniowe ku czci św. Józefa i Świętej Rodziny   o godz. 17.30.

W BIEŻĄCYM TYGODNIU:

          - w Liturgii: w środę 27 IX wsp. św. Wincentego `a Paulo; w czwartek 28 IX wsp. św. Wacława – patrona naszego ks. Arcybiskupa – pamiętamy o nim w modlitwie; w piątek 29 IX święto  Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – po mszy św. wieczornej specjalne nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła; w sobotę 30 IX wsp. św. Hieronima

          - możliwość nocnej adoracji Najśw. Sakramentu: dziś z niedzieli na poniedziałek 24/25 IX oraz  z piątku na sobotę 29/30 IX

KRĄG BIBLIJNY – spotkanie w poniedziałek 25 IX po Mszy św. wieczornej (ok. 18.45). Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznawać treść Pisma Świętego i spoglądać na swoje życie, pobożność, duchowość w świetle Bożego Słowa.

INTENCJE MSZALNE NA ROK 2024. Od jutra 25 IX można zamawiać intencje mszalne. Po niedzieli 8 X w wolne miejsca będą wpisywane intencje pogrzebowe. Prosimy by uzgodnić pośród najbliższej rodziny  jakie rocznice, jubileusze, uroczystości oraz wspomnienia bliskich zmarłych zapisać w nowym roku 2024.

Już dzisiaj informujemy, że biorąc pod uwagę stan zdrowia księży posługujących w naszej parafii oraz ich liczbę, która w przyszłym roku może ulec zmianie, od stycznia  do czerwca planowane są dwie Msze św. rano (o godz. 6.30 i 7.00) oraz jedna wieczorem (o godz. 18.00); natomiast od wakacji do grudnia jedna Msza św. rano i jedna wieczorem czyli o godz. 6.30 i 18.00. Te godziny Mszy św. są najbardziej pewne zakładając, że w naszej Parafii będzie nie mniej niż dwóch księży. Jeśli wystąpi taka możliwość to będzie można dopisać dodatkową Mszę św. poranną.

Pragniemy także wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy rozumieją materialną sytuację związaną z utrzymaniem kapłanów. Dziękujemy za ofiary z serca składane na intencje mszalne według życzliwości, sprawiedliwości i możliwości. Przy tej okazji przypominamy, że zobowiązania księży wobec Państwa są obliczane od tzw. płacy minimalnej (najniższej krajowej) ustalanej przez instytucje państwowe. Stąd dziękujemy wszystkim, którzy aktualizują wysokość składanych ofiar dostosowując je do aktualnych zobowiązań jakie trzeba nam płacić w przeliczeniu na dni danego miesiąca. Dziś są to opłaty liczone od 3600 zł a w przyszłym roku będzie to od 4300zł. ( co daje dziś 120 zł a w roku przyszłym 140 zł za dzień czyli za ofiarę składaną przy okazji Mszy św.).

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ 1 X:

- rozpoczynamy nabożeństwa Różańcowe (Październikowe). Codziennie o godz. 17.30 mamy okazję by wspólnie rozważać misteria życia Pana Jezusa i NMP. Z racji nabożeństw różańcowych Msze św. po południu będą odprawiane o godz. 17.00 i 18.00.

- Przygotowując się do jubileuszu stulecia naszej częstochowskiej diecezji podejmujemy rozmaite dzieła duchowego umocnienia w wierze i wspólnocie. Stąd w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00 dokona się uroczyste Zawierzenie całej Parafii i każdego z nas Najśw. Maryi Pannie. Zapraszamy do udziału w tej liturgii.

- na Mszy św. o godz. 10.00 zostaną poświęcone i rozdane Różańce dla dzieci przygotowujących się do I-szej Komunii św. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami tych dzieci. Jeśli ktoś nabył różaniec w ostatnim czasie i chciałaby go poświęcić może także w tym dniu przynieść go do kościoła. Poświęcenie różańców na każdej Mszy św. św.

MĘŻCZYŹNI, którzy chcą uczestniczyć w formowaniu swej duchowości w ramach Wojowników Maryi (Apostolat kłobucki) są zaproszeni na spotkanie:  w 3 -ci czwartek m-ca października –19 X  o godz. 18.00 w salce Parafii p.w. św. Marcina w Kłobucku. Stosowny afisz w gablocie informacyjnej od strony Rynku.

Zachęcamy do  nabycia i lektury Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA oraz kwartalnika MAGAZYN

Zachęcamy do osobistej adoracji Najśw. Sakramentu w kaplicy wieczystej adoracji: w niedziele od 13.00  do  17.00   oraz  w dni powszednie od 7.00 do 17.00 .

 

 

 

HARMONOGRAM  POSŁUGI  w PARAFII p.w. św. JAKUBA Ap.  w KRZEPICACH  w czasie WAKACJI  LETNICH   i  FERII ZIMOWYCH:

MSZE ŚW.:

W niedziele:  

Krzepice  (kościół parafialny)8.00;  10.00;  12.00;   18.00

                       Zwierzyniec I  (kaplica) -  9.00

                       Dankowice      (kaplica) -   11.00

W dni powszednie:  (tylko kościół parafialny)     

od poniedziałku  do piątku -  6.30; 18.00

     Spowiedź w godz.: 6.15 – 6.30 oraz 17.30 – 18.00   

w soboty:    7.00;  18.00  (Msza św. niedzielna)     w szpitalu (niedzielna) o godz. 19.00         

    Spowiedź w godz. 6.30 - 7.00 oraz o godz. 18.00

Sakr. Pokuty w niedziele  tylko w miarę możliwości (obecności) drugiego księdza ( w trakcie Lit. Słowa)

 

KANCELARIA  PARAFII  czynna:

w poniedziałek, środę, piątek w godz.  15.30 - 17.00

we wtorek, czwartek i sobotę w godz. 8.00 - 9.30

Kancelaria nieczynna:  w święta i uroczystości kościelne i państwowe oraz w I-sze Piątki m-ca . 

 

PRZEŻYWAJMY  HISTORIĘ  SWOJEGO ŻYCIA  RAZEM CHRYSTUSEM I WE WSPÓLNOCIE ZE SOBĄ CZYLI  WE WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI I ZROZUMIENIU. PAN JEZUS DAJE NAM PRZYKŁAD WIERNOŚCI BOGU, ROZTROPNOŚCI, ODWAGI, POKOJU SERCA I WYTRWAŁOŚCI.