Ogłoszenia - 8 grudnia 2019 - urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP - II Niedziela Adwentu

08. 12. 2019

II  NIEDZIELA  ADWENTU

uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

Zachęcamy do osobistej adoracji Najśw. Sakramentu w kościele: w niedziele od 13.00  do  17.00   oraz  w dni powszednie od 7.30 do 17.00 . W głównym ołtarzu dokonuje się codzienne wystawienie Najśw. Sakramentu po porannej Mszy św. ( wyjątkiem są soboty kiedy trzeba przygotować kościół do niedzielnej liturgii). W środy o godz. 18.00 Msza św. i cotygodniowe nabożeństwo ku czci Matki Bożej  tzw. nieustająca nowenna do MB Krzepickiej. Można przynosić własne intencje modlitewne, do odczytania podczas nabożeństwa.

 

DZISIAJ:   - w kaplicy w Dankowicach o godz. 10.30 poświęcenie nowego ołtarza i ambony.

- O godz. 11.30 nabożeństwo Różańcowe i o godz. 12.00  Msza św. o bł. Boże i opiekę NMP dla Róży Różańcowej Rodziców modlących się za Dzieci. Z tej racji nie będzie nabożeństwa popołudniowego o 17.30

- spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I-szej Komunii św. i rozdanie medalików po Mszy św. o godz. 12.00.

- Msza św. dla niepełnosprawnych, ich najbliższych i opiekunów o godz. 16.00

- Rejonowy Dzień WspólnotyDomowego Kościoła” od godz. 15.00

- w godz. 7.30 – 13.30  kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez pracowników i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II.  Zachęcamy do nabycia  wystawionych wyrobów.

W BIEŻĄCYM TYGODNIU:

- RORATY z udziałem dzieci: od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.

- Krąg Biblijny we wtorek 10 XII o godz. 18.45

- Chór Żeński, Chór Mieszany oraz Schola kontynuują ćwiczenia. Odbywać się one będą w następujących terminach:

Chór Mieszany w  poniedziałek 9 XII  o godz. 18.30

Chór Żeński (wszystkie głosy)  w czwartek 12 XII o godz. 19.00

Schola w sobotę 14 XII o godz. 10.00                     Serdecznie zapraszamy.

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ  15 XII:

Rekolekcje Adwentowe od 15 do 17 XII. W przyszłą niedzielę prosimy by dorośli przyszli na Msze sw. o godz. 7.00; 9.00; 18.00; młodzież zapraszamy na godz. 10.30 a dzieci na godz. 12.00.  Odwiedziny chorych w poniedziałek 16 XII – adresy prosimy zgłaszać do niedzieli 15 XII. (odwiedzimy tych chorych, którzy nie korzystają z posługi w I-sze piątki m-ca). Dzień spowiedzi jest we wtorek 17 XII w godz. 8.30 – 10.30 oraz 16.00 – 18.00. Szczegółowy program na afiszach oraz poniżej.

INFORMUJEMY:

- serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę inwestycyjną. Wyniosły one 7.800 zł.

- można nabywać Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Cena:  małe – 7 zł; duże – 15 zł

- w przyszłą niedzielę można będzie oddać krew przy remizie OSP w Krzepicach w godz. 9.00 – 14.00.

Zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika NIEDZIELA

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE  15 – 17  XII  2019

Rekolekcjonista: O. Józef Mizera OFM Cap.

Niedziela 15 XII   Otwórz serce Chrystusowi Zbawicielowi

7.00   Msza św. z nauką dla wszystkich

9.00  Msza św. z nauką dla wszystkich

10.30 Msza św. z nauką dla młodzieży

12.00 Msza św. z nauką dla dzieci

14.00 (Zwierzyniec) Msza św. z nauką dla wszystkich

15.30 (Dankowice)   Msza św. z nauką dla wszystkich

18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

 

Poniedziałek 16  XII  Przemień serce na świątynię dla Jezusa

9.00    Msza św. z nauką dla wszystkich

10.30  Odwiedziny chorych   (adresy prosimy zgłaszać do niedzieli 15 XII)

16.30  RORATY Msza św. z nauką dla dzieci i dorosłych

18.00  Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych

19.00  Nauka stanowa dla rodziców

 

Wtorek  17  XII  Uczyń rodzinę gościnnym Betlejem dla Jezusa

DZIEŃ SPOWIEDZI       8.30 – 10.30 oraz 16.00 – 18.00

9.00   Msza św. z nauką i błogosławieństwem małżeństw

10.30 Msza św. z nauką dla chorych i seniorów z błogosławieństwem wdów i wdowców

16.30 RORATY  Msza św. z nauką i błogosławieństwem małżeństw z dziećmi

18.00   Msza św. z nauką i błogosławieństwem dla małżeństw i młodzieży

 

- Komenda Policji  informuje, że w ostatnich dniach na terenie powiatu kłobuckiego odnotowano kilkadziesiąt prób oszukania osób posiadających stacjonarne telefony metodą na „wnuczka” oraz na „policjanta”. Niestety kilka z tych prób zakończyły się utratą przez mieszkańców kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jest zatem prośba o szczególną ostrożność i rozsądek. Szczegóły apelu Policji w gablocie ogłoszeniowej oraz na stronie internetowej Parafii (poniżej).

SPRAWY CMENTARZA:

Przypominamy, że:

- firmy kamieniarskie wykonujące prace na terenie cmentarza mają obowiązek posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do wykonywania prac przy konkretnym grobie. Dokument taki otrzymuje dysponent grobu w kancelarii parafialnej przed podjęciem prac (prosimy dysponentów grobu o pamiętaniu o tej zasadzie). Po wykonaniu prac firmy kamieniarskie zobowiązane są do zabrania ze sobą poprzedniego nagrobka, gruzu i jakichkolwiek odpadów związanych z pracami.  Wciąż „walczymy” z odpadami przy cmentarzu. Wykonywanie napisów na nagrobkach musi być zgodne ze stanem faktycznym, który określają dokumenty USC czyli Akt Zgonu.

- w czasie modlitwy przy ciałach zmarłych prosimy nie używać świec oraz zniczy stearynowych i parafinowych. Prosimy by korzystać tylko ze świec olejowych, które znajdują się  w kaplicy cmentarnej. Szczególnym i wystarczającym znakiem jest zapalenie świecy oznaczającej paschał czyli tej, która stoi u wezgłowia trumny (przed ołtarzem). Przy opuszczaniu kaplicy  nie wolno zostawić żadnej zapalonej świecy!

- Śmieci wrzucamy tylko do pojemników – śmieci pozostawione obok nie są przez firmę zabierane. Nie jest dopuszczalne, i co ważniejsze źle świadczące o mieszkańcach Krzepic, pozostawianie śmieci przy grobach i na wolnych przestrzeniach poszczególnych sektorów oraz wrzucanie śmieci z prywatnych posesji do koszy cmentarnych. Nie wypada także porzucać pod drzewami wypalonych wkładów ze zniczy. Warto spojrzeć i zastanowić się nad tym ile generujemy odpadów.

- Osoby, które są zainteresowane odbiorem gruzu prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej.