Myśli Proboszcza na trudny czas
wtorek, 14 kwietnia 2020 15:00

„Idąc drogą krzyżową: XI”

Jezus przybity do krzyża. To ludzie zgotowali Mu ten los. On się nie buntuje i poddaje się temu przytwierdzeniu do krzyża, bo wie, że tylko w ten sposób zbawi świat. Ale nawet wisząc na krzyżu pozostaje sobą. Słychać to w modlitwie wstawienniczej za swoich oprawców: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”; oraz w słowach skierowanych do jednego z łotrów: „dziś będziesz ze Mną w raju”. Obecnie i my również żyjemy w ogromnych obostrzeniach, które przypominają przybicie do krzyża. Ale możemy tak jak Jezus i w tej trudnej sytuacji pozostać sobą czyli pozostać człowiekiem i dzieckiem Bożym. Stać nas przecież na słowa płynące z serca, które są wsparciem, zrozumieniem i przebaczeniem.