Myśli Proboszcza na trudny czas
wtorek, 31 marca 2020 13:28

„Idąc drogą krzyżową: II”

Podczas drugiej stacji drogi krzyżowej rozważamy, jak Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Jest to krzyż naszych grzechów, słabości, nałogów. Jednak Jezus na przyjęcie tego krzyża cierpienia zdecydował się o wiele wcześniej, już w Getsemani, kiedy to wypowiedział do swojego Ojca w niebie: „nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”. Naszym krzyżem cierpienia jest nasza codzienność. Czy zgadzam się na nią? Czy podejmuję mój krzyż, tak jak Jezus? I tym samym, czy wypełniam wolę Bożą? Niech czuwanie, modlitwa i zaufanie Jezusowi pomogą nam wypełnić wolę Ojca.