Myśli Proboszcza na trudny czas
poniedziałek, 30 marca 2020 10:29

„Idąc drogą krzyżową:  I ”

Jesteśmy przyzwyczajeni do nabożeństwa wielkopostnego, które nazywamy drogą krzyżową. Ale Jezus przeszedł ją naprawdę – naprawdę niósł krzyż na swoich ramionach i naprawdę umarł na krzyżu. Dlaczego ludzie skazali Go na tak okrutną śmierć? Dlatego, że Jezus powiedział prawdę, że jest Synem Bożym. A ludzie woleli pozostać w swoich koncepcjach życiowych, aniżeli otworzyć się na Prawdę i zmienić swoje życie. Każdy z nas każdego dnia stoi przed takim wyborem: czy żyć w prawdzie, czy też żyć w kłamstwie? Życie w prawdzie często oznacza zobaczenie własnych grzechów, słabości i zadań których lękamy się podjąć. Ale Jezus mówi: poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli. Rachunek sumienia pozwala poznać prawdę o sobie i jest drogą do odkrycia Boga w moim życiu.