Myśli Proboszcza na trudny czas
sobota, 28 marca 2020 13:01

„Miłość człowieka”

Człowiek jest stworzony i powołany do miłości Boga i miłości człowieka, jak siebie samego.

Ta miłość do drugiego człowieka wyraża się w miłosierdziu. Kiedy widzę ludzką biedę,

to pomagam człowiekowi w potrzebie. I to jest normalna ludzka postawa. Warto więc

w tym trudnym czasie epidemii zauważyć tych ludzi, którzy potrzebują pomocy.

Dostrzegajmy szczególnie naszych seniorów. Oni są wielokrotnie zagubieni w tej sytuacji.

Pomóżmy im w ich podstawowych potrzebach. Może to być chociażby zrobienie zakupów.

Te małe gesty miłości tak wiele znaczą w codzienności, bo czynią świat bardziej ludzkim.

I przemieniają nasze serca darem radości i pokoju.