Myśli Proboszcza na trudny czas
środa, 25 marca 2020 10:29

 

d2

„Miłość”

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego czyli wydarzenia jak Najświętsza Maryja Panna poczęła Jezusa z Ducha Świętego. Świętujemy więc tajemnicę Bożej Miłości do człowieka i ludzkiej miłości do Boga. Te obie miłości spotykają się w Jezusie , który począł się pod sercem Maryi. Dlatego Niepokalane Serce Maryi jest tym miejscem, w którym możemy zanurzyć się w miłości, aby zostać przenikniętym miłością. Warto to uczynić, ponieważ człowiek napełniony miłością jest człowiekiem szczęśliwym. Maryja została napełniona Bożą Miłością, ponieważ zgodziła się na Bożą Wolę w swoim życiu. Jeżeli człowiek zawierzy się Maryi i zgodzi się na Bożą Wolę, to z Jej Serca do ludzkiego serca popłynie Boża Miłość, która uszczęśliwi człowieka. Warto więc teraz wziąć różaniec do ręki i modląc się zawierzyć się Maryi.

 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - modlitwa w łączności z Ojcem Świętym

Ksiądz Arcybiskup Wacław DEPO, Metropolita Częstochowski zarządził, by  w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godzinie 12:00 w południe, wszyscy  odmówili modlitwę "Anioł Pański", dołączając do niej modlitwy "Ojcze nasz" i trzy razy "Zdrowaś Maryjo" w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Znakiem jedności w modlitwie jest też modlitwa, którą przekazał Ksiądz Kardynał Angelo BAGNASCO, Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), do odmówienia na zakończenie "Anioł Pański":

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał,
spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"