Prace remontowe
niedziela, 17 września 2017 13:54

Drodzy Parafianie,

Elewacja naszego kościoła przechodzi obecnie prace remontowe pod nadzorem między innymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z tego względu, poniżej zamieszczamy szczegółowy opis przedsięwzięcia.

 

AKTUALNE INFORMACJE

Przygotowanie podłoża - usunięcie starych powłok malarskich; zbicie starych tzw. „głuchych” tynków; mycie ciśnieniowe całej powierzchni; odgrzybienie (środek Sikagard 715W); zagruntowanie tynków nośnych (środek KEIM Soldalit Fixativ).

Naprawa tynków, gzymsów i detali - uzupełnienie ubytków tynkarskich głębokich (środek KEIM Kalputz Grob) oraz płytkich (KEIM Kalputz Fein), z włóknami zbrojeniowymi. Ubytki tynków i gzymsów zrekonstruowano metodami narzutu oraz ciągnioną.

Wykończenia malarskie -  gruntowanie tynków i miejsc narażonych na wilgoć (środek KEIM Silangrund); wykonanie warstwy podkładowej z uziarnieniem i dodatkiem włókien szklanych (środek KEIM Soldalit Grob); Wykańczanie warstwy nawierzchniowej najwyższej jakości farbą o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności i zabezpieczającej podłoża mineralne przed czynnikami atmosferycznymi (zastosowano farby zolowo-krzemianowe firmy KEIM).

Prace dodatkowe - naprawa i zabezpieczenie obróbek blacharskich; czyszczenie i impregnacja okien żaluzyjnych.

Właściwości farb KEIM Soldalit:
- wysoka paroprzepuszczalność,
- trwałe powiązanie z podłożem (proces skrzemiankowania),
- wysokie właściwości hydrofobowe,
- światłoodporność (odporność na promieniowanie UV tzn. na wyblaknięcie),
- odporność na działanie kwasów,
- niepalność,
- odporność na grzyby i mikroorganizmy,
- mineralne pochodzenie składników,
- zgodność naprężeń powierzchni z naprężeniami podłoża,
- naturalność elektrostatyczna.

 

PIERWOTNY PLAN

Etap I:

 • Skucie luźnych i pustych tynków.

 • Usunięcie starych powłok malarskich.

 • Mycie ciśnieniowe całego obi ketu.

 • Gruntowanie powierzchni środkiem Special Fixativ w celu wzmocnienia tynków.

Etap II:

 • Tynkowanie głębokich ubytków zaprawą tynkarską Keim Kalputzgrob na bazie białego wapna wysoce hydraulicznego.

 • Tynkowanie płytkich ubytków zaprawą tynkarską Keim Kalputz-Fein.

 • Szpachlowanie całej powierzchni cienkowarstwowym tynkiem Keim Uniwersal Putz-Fein na bazie cementowo-wapiennej z dodatkiem włókien zbrojeniowych.

Etap III

 • Gruntowanie całości środkiem gruntującym hydrofobowym (odpychającym wodę) na bazie silanów.

 • Malowanie pierwszej warstwy farbą nawierzchniową Keim Soldalit zolowo-krzemianową z dodatkiem rozcieńczalnika Soldalit-Fixativ.

 • Malowanie drugiej warstwy farbą Keim Soldalit zolowo-krzemianową bez wyżej wymienionego dodatku.

 • Warstwa farby mineralnej, budowanej na pigmentach mineralnych (trwałość kolorów, dyfuzyjna, niepalna).

Prace dodatkowe:

 • Naprawa oraz impregnacja okien żaluzyjnych, a także naprawa i zabezpieczenie obróbek blacharskich.

Nadzór budowlany:

 • Wojewódzki konserwator zabytków

 • Inspektor Nadzoru Budowlanego z uprawnieniami konserwatorskimi

 • Przedstawiciel firmy Keim

Wykonawca:

 • Firma renowacyjna Mal-Mar