Plan z ubiegłego roku

Wizytę kolędową rozpoczynamy w godzinach podanych czerwonym drukiem,
prosimy o pojaz piętnaście minut przed rozpoczęciem.

 

Tydzień od 15 stycznia

  Poniedziałek  

ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Polna
ul. Ogrodowa


2 księży od numerów końcowych ul. K. Wiekiego - 830
1 ksiądz od numerów początkowych ul. K. Wiekiego (2-13), ul. Ogrodowa, ul. Polna - 830
 

 

  Wtorek  

ul. Andersa
ul. Stasiewicza
ul. Fieldorfa
ul. Klonowa
ul. Brzozowa
ul. Lipowa
1 ksiądz - 830
ul. Ryły
ul. Leśna

1 ksiądz - 830

ul. Powstańców Śląskich
ul. Stolarska
ul. Nadrzeczna
ul. Wenecka


1 ksiądz - 830

 

  Środa  

ul. 17 Stycznia
1 ksiądz  - 830
 
ul. M.C.-Skłodowskiej

1 ksiądz  - 830

ul. Przemysłowa
ul. Dworcowa
ul. Towarowa


1 ksiądz  - 830

 

  Czwartek  

ul. Kościuszki
ul. Zapłocie


1 ksiądz ul. Zapłocie i ul. Kościuszki od końca (do numeru 56) - 830
1 ksiądz ul. Kościuszki od początku (do numeru 54) - 830
 

ul. Szkolna

1 ksiądz - 830

 

  Sobota  

Kolęda "poprawkowa"


1 ksiądz - 830
„Poprawki” prosimy zgłaszać w zakrystii i w kancelarii do 19 stycznia do godziny 1800.